Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pertusaria pupillaris »

História popisu - Pertusaria pupillaris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.08.2017 13:54

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.07.2017 21:09

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><b>Lecanora pupillaris</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala): 167 (1861)<br><br><b>Pertusaria chloropolia var. planiuscula</b> <b>H. Magn.</b>, <i>Bot. Notiser</i>: 14 (1942)<br> 1<br><b>Lecanora pupillaris</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 167 (1861)<br><br><b>Pertusaria chloropolia var. planiuscula</b> <b>H. Magn.</b>, <i>Bot. Notiser</i>: 14 (1942)<br>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, šedý Soralia: guľovité, šedé až žlto belavé Apothecia: ? Reakcie: soralia Pd+ oranžovo červená, K+ špinavo červená Substrát: na hladkej kôre hlavne liesky Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=19411


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 17:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1děratka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

pertusária

Pertusaria pupillaris (Nyl.) Th. Fr.