Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pertusaria ophthalmiza »

História popisu - Pertusaria ophthalmiza

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.08.2017 13:52

Význam:

Old VersionNew Version
1CR kriticky ohrozený (critically endangered) 1Lišajník CR kriticky ohrozený (critically endangered)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.07.2017 21:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Pertusaria multipuncta f. ophthalmiza</b> <b>(Nyl.) P. James</b>, (1965)<br><b>Pertusaria multipuncta var. ophthalmiza</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala): 180 (1861)<br><b>Pertusaria multipuncta var. tenuescens</b> <b>Nyl.</b>, in Norrlin, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>13</b>: 434 (1874)<br><b>Variolaria ophthalmiza</b> <b>(Nyl.) Darb.</b>, in Engler, <i>Bot. Jb.</i> <b>22</b>: 628 (1897) 1<b>Pertusaria multipuncta f. ophthalmiza</b> <b>(Nyl.) P. James</b>, (1965)<br><b>Pertusaria multipuncta var. ophthalmiza</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 180 (1861)<br><b>Pertusaria multipuncta var. tenuescens</b> <b>Nyl.</b>, in Norrlin, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i>, Ny Ser. <b>13</b>: 434 (1874)<br><b>Pertusaria ophthalmiza</b> <b>(Nyl.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>48</b>: 354 (1865) <b><font color='#0000FF'>var. ophthalmiza</font></b><br><b>Pertusaria panyrga var. ophthalmiza</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>: 309 (1871)<br><b>Variolaria ophthalmiza</b> <b>(Nyl.) Darb.</b>, in Engler, <i>Bot. Jb.</i> <b>22</b>: 628 (1897)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1CR kriticky ohrozený (critically endangered)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký až mierne popraskaný na areoly, okraj často prstencovitý, sivý až tmavo šedý Soralia: šedé, obmedzené na bradavice Pycnidia: zanorené, podlhovasté Apothecia: po 1-4 na bradavici, disky čierne alebo hnedo čierne Reakcie: K-, C-, Pd-, UV- Substrát: na kôre listnatých aj ihličnatých stromov, niekedy na mŕtvom dreve, v lesoch s vyššími zrážkovými úhrnmi Podobné Pertusaria multipuncta, no tá má iné reakcie Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54874 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=19405


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 17:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1děratka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

pertusária

Pertusaria ophthalmiza (Nyl.) Nyl.