Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pertusaria coccodes »

História popisu - Pertusaria coccodes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.08.2017 13:37

Význam:

Old VersionNew Version
1VU zraniteľný (vulnerable) 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.07.2017 20:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Isidium coccodes</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 139 (1803)<br><b>Isidium phymatodes</b> <b>Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 139 (1803)<br><b>Lichen coccodes</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 10 (1798)<br><b>Pertusaria coccodes var. petraea</b> <b>Erichsen</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>9</b>(5.1): 360 (1935)<br><b>Pertusaria coccodes var. phymatodes</b> <b>(Ach.) Almb.</b>, <i>Bot. Notiser</i>: 257 (1952)<br><b>Pertusaria phymatodes</b> <b>(Ach.) Erichsen</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>9</b>(5.1): 342 (1935)<br><b>Variolaria coccodes</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 93 (1824)<br><b>Variolaria phymatodes</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Lichenen-Flora von W&#252;rzburg</i>: 92 (1824) 1<b>Endocarpon verrucosum f. coccodes</b> <b>(Ach.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 315 (1831)<br><b>Isidium coccodes</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 139 (1803)<br><b>Isidium coccodes</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 139 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. coccodes</font></b><br><b>Isidium coccodes var. phymatodes</b> <b>(Ach.) Turner</b>, <i>Spec. Lich. Brit.</i>: 69 (1839)<br><b>Isidium phymatodes</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 139 (1803)<br><b>Lichen coccodes</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 10 (1799) [1798]<br><b>Pertusaria coccodes</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>5</b>: 116 (1857) <b><font color='#0000FF'>f. coccodes</font></b><br><b>Pertusaria coccodes</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>5</b>: 116 (1857) <b><font color='#0000FF'>var. coccodes</font></b><br><b>Pertusaria coccodes var. petraea</b> <b>Erichsen</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>9</b>(5.1): 360 (1935)<br><b>Pertusaria coccodes var. phymatodes</b> <b>(Ach.) Almb.</b>, <i>Bot. Notiser</i>: 257 (1952)<br><b>Pertusaria communis var. coccodes</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 385 (1855)<br><b>Pertusaria globulifera var. coccodes</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 274 (1861)<br><b>Pertusaria pertusa var. coccodes</b> <b>(Ach.) Tuck.</b>, <i>Proc. Amer. Acad. Arts &amp; Sci.</i> <b>1</b>: 276 (1848)<br><b>Pertusaria phymatodes</b> <b>(Ach.) Erichsen</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>9</b>(5.1): 342 (1935)<br><b>Pertusaria phymatodes</b> <b>(Ach.) Erichsen</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>9</b>(5.1): 342 (1935) <b><font color='#0000FF'>f. phymatodes</font></b><br><b>Pertusaria phymatodes</b> <b>(Ach.) Erichsen</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>9</b>(5.1): 342 (1935) <b><font color='#0000FF'>var. phymatodes</font></b><br><b>Porina hymenea var. coccodes</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Sched. Crit. Lich. Suec. Exsicc.</i> <b>7</b>: 1 (1826)<br><b>Porina pertusa var. coccodes</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Sched. Crit. Lich. Suec. Exsicc.</i> <b>7</b>: 1 (1826)<br><b>Variolaria coccodes</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 93 (1824)<br><b>Variolaria coccodes</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 93 (1824) <b><font color='#0000FF'>var. coccodes</font></b><br><b>Variolaria phymatodes</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Lichenen-Flora von W&#252;rzburg</i>: 92 (1824)<br><b>Zeora glaucoma f. coccodes</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 123 (1849)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1VU zraniteľný (vulnerable)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zelenkastý alebo šedo hnedý, pokrytý hladkými guľatými až vajcovitými isídiami, často s hnedým hrotom Prothallus: belavý až svetlo hnedý Apothecia: veľmi vzácne, 1-1,5 mm, na vrchole guľovitých bradavíc Reakcie: K+ žltá prechádza do krvavo červenaj, C-, Pd+ oranžová, UV- Substrát: na dobre osvetlených kôrach listnatých stromov Quercus, Fagus, Carpinus, veľmi zriedkavo na kremičitých skalách Podobná Pertusaria pseudocorallina, ktorá má stielku okrovo ružovú, isidia svetlo hnedé a rastie na skalách; Pertusaria coronata má tenšie isidia, dlhšie a reaguje K+ žltá prechádza len veľmi pomaly na červenú, UV oranžová Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-288.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=303&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P/Pertusaria_coccodes.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 17:03

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1děratka kulovitá


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

pertusária

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.