Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arctoparmelia incurva »

História popisu - Arctoparmelia incurva

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 17:10

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Imbricaria incurva (Pers.) DC. Lichen incurvus Pers. Lichen multifidus Dicks. Parmelia incurva Parmelia multifida Schaer. Xanthoparmelia incurva (Pers.) Hale 1<b>Imbricaria incurva</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 394 (1805)<br><b>Imbricaria incurva</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 394 (1805) <b><font color='#0000FF'>f. incurva</font></b><br><b>Lichen incurvus</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>1</b>: 24 (1794)<br><b>Lichen multifidus</b> <b>Dicks.</b>, <i>Fasc. pl. crypt. Brit.</i> (London) <b>3</b>: 16 (1793)<br><b>Lobaria incurva</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 201 (1803)<br><b>Parmelia incurva</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Nov. Sched. Critic. Lich.</i>: 31 (1826)<br><b>Parmelia incurva</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Nov. Sched. Critic. Lich.</i>: 31 (1826) <b><font color='#0000FF'>f. incurva</font></b><br><b>Parmelia incurva</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Nov. Sched. Critic. Lich.</i>: 31 (1826) <b><font color='#0000FF'>var. incurva</font></b><br><br><b>Parmelia multifida</b> <b>A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 141 (1918)<br><b>Parmelia multifida</b> <b>Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>11</b>: 530 (1842)<br><b>Placodium incurvum</b> <b>(Pers.) Frege</b>, <i>Deutsch. Botan. Taschenb.</i> <b>2</b>: 175 (1812)<br><b>Xanthoparmelia incurva</b> <b>(Pers.) Hale</b>, <i>Phytologia</i> <b>28</b>(5): 488 (1974)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1104005


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.03.2017 18:11

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Imbricaria incurva (Pers.) DC. Lichen incurvus Pers. Lichen multifidus Dicks. Parmelia incurva Parmelia multifida Schaer. Xanthoparmelia incurva (Pers.) Hale

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1104005 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.03.2017 18:07

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčovka prohnutá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Parmelia incurva 1Arctoparmelia incurva

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Fr. 1(Pers.) Hale

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, laloky úzke, lúčovité, žlto šedé, vypuklé, zospodu bledo hnedé, Soralia: veľké, guľovité, belavé až žltkasté, na vnútorných lalokoch Apothecia: vzácne Substrát: chudobné bázické horniny, pahorkatiny Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Arctoparmelia_incurva.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=66909

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1104005


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

diskovka zakrivená

Parmelia incurva (Pers.) Fr.