Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gyrographa saxigena »

História popisu - Gyrographa saxigena

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.12.2017 21:35

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, čokoládovo hnedý až purpurovo hnedý, soralia chýbajú Prothallus: tenký, hnedo čierny Pycnidia: Apothecia: lirelly rozptýlené, jednoduché, iba zriedka vetvené, 0,5-1, x 0,2-0,4 mm, čierne Reakcie: negatívne Substrát: mikroskopovanie nutné, chránené, tienisté kremičité skaly, staré múry, niekedy v spoločenstve s Enterographa zonata a Gyrographa gyrocarpa Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=321&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_G/Gyrographa_saxigena.htm  1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, čokoládovo hnedý až purpurovo hnedý, soralia chýbajú Prothallus: tenký, hnedo čierny Apothecia: lirelly rozptýlené, jednoduché, iba zriedka vetvené, 0,5-1, x 0,2-0,4 mm, čierne Reakcie: negatívne Substrát: mikroskopovanie nutné, chránené, tienisté kremičité skaly, staré múry, niekedy v spoločenstve s Enterographa zonata a Gyrographa gyrocarpa Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=321&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_G/Gyrographa_saxigena.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.12.2017 21:35

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, čokoládovo hnedý až purpurovo hnedý, soralia chýbajú Prothallus: tenký, hnedo čierny Pycnidia: Apothecia: lirelly rozptýlené, jednoduché, iba zriedka vetvené, 0,5-1, x 0,2-0,4 mm, čierne Reakcie: negatívne Substrát: mikroskopovanie nutné, chránené, tienisté kremičité skaly, staré múry, niekedy v spoločenstve s Enterographa zonata a Gyrographa gyrocarpa Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=321&lang=en 1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, čokoládovo hnedý až purpurovo hnedý, soralia chýbajú Prothallus: tenký, hnedo čierny Pycnidia: Apothecia: lirelly rozptýlené, jednoduché, iba zriedka vetvené, 0,5-1, x 0,2-0,4 mm, čierne Reakcie: negatívne Substrát: mikroskopovanie nutné, chránené, tienisté kremičité skaly, staré múry, niekedy v spoločenstve s Enterographa zonata a Gyrographa gyrocarpa Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=321&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_G/Gyrographa_saxigena.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.08.2017 00:23

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Opegrapha saxigena  1Gyrographa saxigena

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Taylor 1(Taylor) Ertz & Tehler

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Opegrapha conferta</b> <b>Anzi</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 3): 160 (1862)<br><b>Opegrapha rupestris var. saxigena</b> <b>(Taylor) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 347 (1857)<br><b>Opegrapha saxigena</b> <b>Taylor</b>, in Mackay, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>13</b>: 93 (1854)<br><b>Opegrapha xanthodes</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>61</b>: 245 (1878)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1808110


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.08.2017 00:22

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1čiarovnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kreskovec

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, čokoládovo hnedý až purpurovo hnedý, soralia chýbajú Prothallus: tenký, hnedo čierny Pycnidia: Apothecia: lirelly rozptýlené, jednoduché, iba zriedka vetvené, 0,5-1, x 0,2-0,4 mm, čierne Reakcie: negatívne Substrát: mikroskopovanie nutné, chránené, tienisté kremičité skaly, staré múry, niekedy v spoločenstve s Enterographa zonata a Gyrographa gyrocarpa Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=321&lang=en

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

Opegrapha saxigena  Taylor