Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pseudoschismatomma rufescens »

História popisu - Pseudoschismatomma rufescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.08.2017 16:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1čiarovnica hrdzavá

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kreskovec červenavý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Opegrapha rufescens 1Pseudoschismatomma rufescens

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Pers. 1(Pers.) Ertz & Tehler

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Graphis herpetica</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 250 (1827)<br><b>Hysterina herpetica</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 1-824 (1821)<br><b>Lichen herpeticus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 20 (1798)<br><b>Opegrapha contexta</b> <b>Stirt.</b>, <i>Grevillea</i> <b>3</b>(no. 25): 35 (1874)<br><b>Opegrapha herpetica</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 23 (1803)<br><b>Opegrapha herpetica f. rubella</b> <b>Flot.</b>, <i>Jb. Gew&#228;chsk.</i> <b>1</b>(3): 116 (1820)<br><b>Opegrapha herpetica f. subocellata</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 73 (1814)<br><b>Opegrapha rimalis var. fuscata</b> <b>Turner ex Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 1-696 (1810)<br><br><b>Opegrapha rufescens f. fuscata</b> <b>(Turner ex Ach.) J. Nowak</b>, <i>Flora Polska</i>, Porosty (Lichenes) (Warszawa-Krak&#243;w) <b>1</b>(1): 130 (1983)<br><b>Opegrapha rufescens f. herpetica</b> <b>(Ach.) J. Nowak</b>, <i>Flora Polska</i>, Porosty (Lichenes) (Warszawa-Krak&#243;w) <b>1</b>(1): 130 (1983)<br><b>Opegrapha rufescens f. rubella</b> <b>(Flot.) Grummann</b>, in Hillmann &amp; Grummann (1963)<br><b>Opegrapha rufescens f. subocellata</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>7</b>: 328 (1836)<br><b>Opegrapha rufescens var. arthonioidea</b> <b>Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 156 (1850)<br><b>Opegrapha rufescens var. fuscata</b> <b>Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>7</b>: 327 (1836)<br><b>Opegrapha rufescens var. subocellata</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>7</b>: 328 (1836)<br><b>Opegrapha siderella</b> <b>Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 25 (1803)<br><b>Opegrapha vulgata var. siderella</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i>, Trois. s&#233;r. <b>21</b>: 405 (1856) 1<b>Graphis herpetica</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 250 (1827)<br><b>Graphis herpetica</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 250 (1827) <b><font color='#0000FF'>var. herpetica</font></b><br><b>Graphis insculpta var. herpetica</b> <b>(Ach.) Hampe</b>, in F&#252;rnrohr, <i>Naturhist. Topogr. Regensburg</i> <b>2</b>: 241 (1839)<br><b>Graphis varia var. herpetica</b> <b>(Ach.) Branth &amp; Rostr.</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>3</b>: 244 (1869)<br><b>Hysterina herpetica</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 506 (1821)<br><b>Lichen herpeticus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 20 (1799) [1798]<br><b>Opegrapha atra var. rufescens</b> <b>(Pers.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>7</b>: 325 (1836)<br><b>Opegrapha atra var. siderella</b> <b>(Ach.) Tuck.</b>, <i>Proc. Amer. Acad. Arts &amp; Sci.</i> <b>1</b>: 267 (1848)<br><b>Opegrapha bullata f. arthonioidea</b> <b>(Schaer.) Eitner</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>88</b>: 51 (1911) [1910]<br><b>Opegrapha calcarea f. heteromorpha</b> <b>(Stizenb.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 237 (1911)<br><b>Opegrapha contexta</b> <b>Stirt.</b>, <i>Grevillea</i> <b>3</b>(no. 25): 35 (1874)<br><b>Opegrapha herpetica</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 23 (1803)<br><b>Opegrapha herpetica f. arthonoidea</b> <b>(Schaer.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 156 (1850)<br><b>Opegrapha herpetica f. fuscata</b> <b>(Turner ex Ach.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 156 (1850)<br><b>Opegrapha herpetica</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 23 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. herpetica</font></b><br><b>Opegrapha herpetica f. rubella</b> <b>Flot.</b>, <i>Jb. Gew&#228;chsk.</i> <b>1</b>(3): 116 (1820)<br><b>Opegrapha herpetica f. subocellata</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 73 (1814)<br><b>Opegrapha herpetica</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 23 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. herpetica</font></b><br><b>Opegrapha herpetica var. rufescens</b> <b>(Pers.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 235 (1861)<br><b>Opegrapha herpetica var. siderella</b> <b>(Ach.) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 19 (1845)<br><b>Opegrapha lithyrga var. heteromorpha</b> <b>(Stizenb.) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 252 (1903)<br><b>Opegrapha rimalis var. fuscata</b> <b>Turner ex Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 261 (1810)<br><br><b>Opegrapha rufescens</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>7</b>: 29 (1794)<br><b>Opegrapha rufescens f. fuscata</b> <b>(Turner ex Ach.) J. Nowak</b>, <i>Flora Polska</i>, Porosty (Lichenes) (Warszawa-Krak&#243;w) <b>1</b>(1): 130 (1983)<br><b>Opegrapha rufescens f. herpetica</b> <b>(Ach.) J. Nowak</b>, <i>Flora Polska</i>, Porosty (Lichenes) (Warszawa-Krak&#243;w) <b>1</b>(1): 130 (1983)<br><b>Opegrapha rufescens f. rubella</b> <b>(Flot.) Grummann</b>, in Hillmann &amp; Grummann (1963)<br><b>Opegrapha rufescens f. subocellata</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>7</b>: 328 (1836)<br><b>Opegrapha rufescens var. arthonioidea</b> <b>Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 156 (1850)<br><b>Opegrapha rufescens var. fuscata</b> <b>Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>7</b>: 327 (1836)<br><b>Opegrapha rufescens var. siderella</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. Method. Bot. Suppl.</i> <b>4</b>: 154 (1816)<br><b>Opegrapha rufescens var. subocellata</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>7</b>: 328 (1836)<br><b>Opegrapha saxicola f. heteromorpha</b> <b>(Stizenb.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 402 (1879)<br><b>Opegrapha siderella</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 25 (1803)<br><b>Opegrapha siderella var. rufescens</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 256 (1810)<br><b>Opegrapha varia var. siderella</b> <b>(Ach.) Dietrich</b>, <i>Lichenogr. germ.</i> (Breslau): 40, tab. 193a (1832) [1832-37]<br><b>Opegrapha vulgata var. siderella</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 405 (1856)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zrnitý alebo hrudkovitý, veľmi tenký, sivý až olivovo alebo červeno hnedý Prothallus: okrajový, hnedo čierny Apothecia: lirelly obvykle početné, spolovice zanorené, 0,3-1 x 0,1-0,2 mm, krátko čiarkovité, niekedy zakrivené, prípadne hviezdicovité, čierne, okraj tenký mierne vyvýšený Reakcie: negatívne Substrát: na hladkej kôre listnatých stromov, bohatej na živiny, chránené mierne vlhké polohy, mikroskopovanie nutné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Opegrapha_rufescens.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=674&lang=en

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1396654 1808123


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

Opegrapha rufescens Pers.