Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bryobilimbia hypnorum »

História popisu - Bryobilimbia hypnorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.08.2017 19:39

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Mycobilimbia hypnorum 1Bryobilimbia hypnorum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Lib.) Kalb & Hafellner 1(Lib.) Fryday, Printzen & S. Ekman

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<br><b>Biatora atrofusca</b> <b>Flot. ex Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 268 (1857)<br><b>Biatora atrofusca var. templetonii</b> <b>(Taylor) Walt. Watson</b>, <i>Census Catalogue of British Lichens</i>: ix (1953)<br><b>Biatora fusca</b> <b>(Borrer) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 293 (1861) [1860]<br><b>Biatora fusca var. atrofusca</b> <b>(Flot. ex Hepp) Oxner</b>, (1968)<br><b>Biatora fusca var. templetonii</b> <b>(Taylor) Oxner</b>, <i>Flora Lisha&#301;nikiv Ukra&#239;ni</i> (Kiev) <b>2</b>(1): 92 (1968)<br><br><b>Biatora sphaeroides var. fusca</b> <b>(Schaer.) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 94 (1845)<br><b>Biatorina atrofusca</b> <b>L&#246;nnr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>16</b>: 275 (1859) [1858]<br><b>Bilimbia templetonii</b> <b>(Taylor) Mudd</b> [as '<i>templetoni</i>'], <i>Man. Brit. Lich.</i>: 189 (1861)<br><br><b>Lecidea atrofusca</b> <b>(Flot. ex Hepp) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 198 (1861)<br><b>Lecidea atrofusca</b> <b>(Flot. ex Hepp) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 198 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. atrofusca</font></b><br><b>Lecidea atrofusca</b> <b>(Flot. ex Hepp) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 198 (1861) <b><font color='#0000FF'>var. atrofusca</font></b><br><b>Lecidea atrofusca var. templetonii</b> <b>(Taylor) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 737 (1925)<br><b>Lecidea fusca</b> <b>Borrer</b>, in Schaerer, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>4-5</b>: 166 (1833)<br><b>Lecidea fusca var. atrofusca</b> <b>(L&#246;nnr.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(2): 436 (1874)<br><br><b>Lecidea fusca var. templetonii</b> <b>(Taylor) Vain.</b> [as '<i>templetoni</i>'], <i>Ark. Bot.</i> <b>8</b>(no. 4): 121 (1909)<br><b>Lecidea hypnorum</b> <b>Lib.</b>, in Massalongo, <i>Memor. Lich.</i>: 124 (1853)<br><b>Lecidea parasema var. atrofusca</b> <b>(Flot. ex Hepp) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 224 (1903)<br><br><b>Lecidea sanguineoatra var. atrofusca</b> <b>(Flot. ex Hepp) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>10</b>: 37 (1883)<br><b>Lecidea sanguineoatra var. fusca</b> <b>(Borrer) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>10</b>: 36 (1883)<br><b>Lecidea sanguineoatra var. templetonii</b> <b>(Taylor) Vain.</b> [as '<i>templetoni</i>'], <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>10</b>: 38 (1883)<br><b>Lecidea sphaeroides var. fusca</b> <b>Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>4-5</b>: 166 (1833)<br><b>Lecidea templetonii</b> <b>Taylor</b> [as '<i>Templetoni</i>'], in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 123 (1836)<br><b>Mycobilimbia hypnorum</b> <b>(Lib.) Kalb &amp; Hafellner</b>, in Wirth, <i>Die Flecht. Baden-W&#252;rttembergs. Verbreitungsatlas</i> (Stuttgart): 511 (1987)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1805054


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.08.2017 19:39

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Lib.) Kalb et Hafellner 1(Lib.) Kalb & Hafellner

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.08.2017 19:37

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 05.04.2017 20:17

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1hubovnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šálečka

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, často nenápadný, zanorený, niekedy popraskaný belavý až šedo zelenkastý, jemne zrnitý Apothecia: prisadnuté, 0,3-0,8 mm, ploché až guľovité, disky hnedé až čierne Reakcie: negatívne Substrát: na zemi, humuse, rastlinných zvyškoch, machoch, mŕtvom dreve, kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55324 http://www.biolib.cz/cz/taxon/id206418/


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

Mycobilimbia hypnorum (Lib.) Kalb et Hafellner