Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lepraria lobificans »

História popisu - Lepraria lobificans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 15.01.2018 09:53

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, rozpadavý, práškovitý, belavý až zelenkasto modro šedý Soredia: jemné až pomerne hrubý, zrná 100 µm, svetlo až zelenkasto modro šedé, dreň biela, jednotlivé zrná akoby pospájané bavlnenými vláknami (lupa) Apothecia: neznáme Reakcie: K- alebo K+ slabo žltá, C-, Pd+ oranžová Substrát: skaly, steny, miesta v tieni a chránené pred dažďom, tiež kmene stromov Fraxinus, Platanus Podobná Botryolepraria lesdainii reaguje s Pd- Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Lepraria_lobificans.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-147.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=691&lang=en  1Thallus: kôrovitý, rozpadavý, práškovitý, belavý až zelenkasto modro šedý Soredia: jemné až pomerne hrubý, zrná 100 µm, svetlo až zelenkasto modro šedé, dreň biela, jednotlivé zrná akoby pospájané bavlnenými vláknami (lupa) Apothecia: neznáme Reakcie: K- alebo K+ slabo žltá, C-, Pd+ oranžová Substrát: skaly, steny, miesta v tieni a chránené pred dažďom, tiež kmene stromov Fraxinus, Platanus Podobná Botryolepraria lesdainii reaguje s Pd- Identifikácia najlepšie po chromatografii Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Lepraria_lobificans.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-147.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=691&lang=en


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.12.2017 15:09

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, rozpadavý, práškovitý Soredia: jemné až pomerne hrubý, zrná 100 µm, svetlo až zelenkasto modro šedé, dreň biela, jednotlivé zrná akoby pospájané bavlnenými vláknami (lupa) Apothecia: neznáme Reakcie: K- alebo K+ slabo žltá, C-, Pd+ oranžová Substrát: skaly, steny, miesta v tieni a chránené pred dažďom, tiež kmene stromov Fraxinus, Platanus Podobná Botryolepraria lesdainii reaguje s Pd- Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Lepraria_lobificans.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-147.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=691&lang=en 1Thallus: kôrovitý, rozpadavý, práškovitý, belavý až zelenkasto modro šedý Soredia: jemné až pomerne hrubý, zrná 100 µm, svetlo až zelenkasto modro šedé, dreň biela, jednotlivé zrná akoby pospájané bavlnenými vláknami (lupa) Apothecia: neznáme Reakcie: K- alebo K+ slabo žltá, C-, Pd+ oranžová Substrát: skaly, steny, miesta v tieni a chránené pred dažďom, tiež kmene stromov Fraxinus, Platanus Podobná Botryolepraria lesdainii reaguje s Pd- Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Lepraria_lobificans.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-147.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=691&lang=en


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 05.08.2017 13:05

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 29.03.2017 19:18

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, rozpadavý, práškovitý Soredia: jemné až pomerne hrubý, zrná 100 µm, svetlo až zelenkasto modro šedé, dreň biela, jednotlivé zrná akoby pospájané bavlnenými vláknami (lupa) Apothecia: neznáme Reakcie: K- alebo K+ slabo žltá, C-, Pd+ oranžová Substrát: skaly, steny, miesta v tieni a chránené pred dažďom, tiež kmene stromov Fraxinus, Platanus Podobná Botryolepraria lesdainii reaguje s Pd- Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Lepraria_lobificans.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-147.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=691&lang=en


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 11:04

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1prášenka laločnatá


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

leprária

Lepraria lobificans Nyl.