Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lecidella anomaloides »

História popisu - Lecidella anomaloides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.08.2017 19:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora umbrosa</b> <b>Bagl. ex A. Massal.</b>, <i>Symmict. Lich.</i>: 37 (1855)<br><b>Biatorina anomaloides</b> <b>(A. Massal.) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 379 (1900)<br><b>Catillaria anomaloides</b> <b>(A. Massal.) Lettau</b>, <i>Hedwigia</i> <b>52</b>: 137 (1912)<br><b>Lecidea anomaloides</b> <b>A. Massal.</b>, <i>Ric. auton. lich. crost.</i> (Verona): 72 (1852)<br><br><b>Lecidea umbrosa</b> <b>(Bagl. ex A. Massal.) Jatta</b>, (1900)<br><b>Lecidella umbrosa</b> <b>(A. Massal.) Hertel</b>, <i>Herzogia</i> <b>2</b>(4): 502 (1973) 1<b>Biatora umbrosa</b> <b>Bagl. ex A. Massal.</b>, <i>Symmict. Lich</i>: 37 (1855)<br><b>Biatorina anomaloides</b> <b>(A. Massal.) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 379 (1900)<br><b>Catillaria anomaloides</b> <b>(A. Massal.) Lettau</b>, <i>Hedwigia</i> <b>52</b>: 137 (1912)<br><b>Catillaria anomaloides</b> <b>(A. Massal.) Lettau</b>, <i>Hedwigia</i> <b>52</b>: 137 (1912) <b><font color='#0000FF'>f. anomaloides</font></b><br><b>Lecidea anomaloides</b> <b>A. Massal.</b>, <i>Ric. auton. lich. crost.</i> (Verona): 72 (1852)<br><b>Lecidea enteroleuca f. umbrosa</b> <b>(Bagl. ex A. Massal.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>67</b>: 558 (1884)<br><br><b>Lecidea umbrosa</b> <b>(Bagl. ex A. Massal.) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 329 (1900)<br><b>Lecidea vulgata f. umbrosa</b> <b>(Bagl. ex A. Massal.) Zahlbr.</b>, in Massalongo, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 724 (1925)<br><b>Lecidella umbrosa</b> <b>(Bagl. ex A. Massal.) Hertel</b>, <i>Herzogia</i> <b>2</b>(4): 502 (1973)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.03.2017 19:10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, nenápadný alebo zanorený, šedý až šedo zelenkastý Apothecia: prisadnuté, 0,7-1 mm, disky hnedo čierne až čierne, Reakcie: C+ oranžová prechádza do žltej Substrát: mierne kyslé skaly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Lecidella%20anomaloides http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53975


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 10:59

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šálečka odlišná


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

šáločka

Lecidella anomaloides (A. Massal.) Hertel & H. Kilias