Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Japewiella tavaresiana »

História popisu - Japewiella tavaresiana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.08.2017 17:11

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.03.2017 22:32

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zanorený alebo tenký, biely, hladký Prothallus: čierny, tenký Apothecia: drobné do 0,5 mm, vypuklé, červeno hnedé, neskôr tmavo hnedé až čierne Reakcie: negatívne, (zriedka K+ svetlo žltá) Substrát: na hladkej kôre tenkých konárikov listnatých stromov Salix vo vlhkých lesoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Japewiella_tavaresiana.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-330.html http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_I/Japewiella_tavaresiana.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 10:56

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šálečka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lecidea rufofusca 1Japewiella tavaresiana

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Anzi) Th. Fr. 1(H. Magn.) Printzen

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<br><br><br><b>Japewia carrollii</b> <b>(Coppins &amp; P. James) T&#248;nsberg</b>, <i>Lichenologist</i> <b>22</b>(3): 206 (1990)<br><b>Japewiella carrollii</b> <b>(Coppins &amp; P. James) Printzen</b>, <i>Bryologist</i> <b>102</b>(4): 715 (1999)<br><b>Lecidea carrollii</b> <b>Coppins &amp; P. James</b>, <i>Lichenologist</i> <b>11</b>(2): 149 (1979)<br><br><br><b>Lecidea tavaresiana</b> <b>H. Magn.</b>, in Tavares, <i>Brot&#233;ria</i>, N.S. <b>16</b>: 145 (1947)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1392175 1462818


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

šáločka

Lecidea rufofusca (Anzi) Th. Fr.