Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Miriquidica pycnocarpa f. pycnocarpa »

História popisu - Miriquidica pycnocarpa f. pycnocarpa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 22:44

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Substrát: exponované kremičité skaly, mierne chránené polohy Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=1176


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.08.2017 19:44

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lecidea amphotera</b> <b>Leight. ex Cromb.</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>9</b>: 179 (1871)<br><b>Lecidea pycnocarpa</b> <b>(K&#246;rb.) Ohlert</b>, <i>Schr. K&#246;nigl. Phys.-&#214;kon. Ges. K&#246;nigsberg</i> <b>11</b>: 15 (1870)<br><b>Lecidea pycnocarpa</b> <b>(K&#246;rb.) Ohlert</b>, <i>Schr. K&#246;nigl. Phys.-&#214;kon. Ges. K&#246;nigsberg</i> <b>11</b>: 15 (1870) <b><font color='#0000FF'>f. pycnocarpa</font></b><br><b>Lecidea segregans</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>49</b>: 372 (1866)<br><b>Lecidea symphorella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>53</b>: 35 (1870)<br><b>Lecidea tabidula</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>62</b>: 357 (1879)<br><b>Lecidella pycnocarpa</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau): 213 (1861) 1<b>Lecidea amphotera</b> <b>Leight. ex Cromb.</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>9</b>: 179 (1871)<br><b>Lecidea pycnocarpa</b> <b>(K&#246;rb.) Ohlert</b>, <i>Schr. K&#246;nigl. Phys.-&#214;kon. Ges. K&#246;nigsberg</i> <b>11</b>: 15 (1870)<br><b>Lecidea pycnocarpa</b> <b>(K&#246;rb.) Ohlert</b>, <i>Schr. K&#246;nigl. Phys.-&#214;kon. Ges. K&#246;nigsberg</i> <b>11</b>: 15 (1870) <b><font color='#0000FF'>f. pycnocarpa</font></b><br><b>Lecidea segregans</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>49</b>: 372 (1866)<br><b>Lecidea symphorella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 35 (1870)<br><b>Lecidea tabidula</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>62</b>: 357 (1879)<br><b>Lecidella pycnocarpa</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>3</b>: 213 (1861)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 10:55

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šálečka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lecidea pycnocarpa 1Miriquidica pycnocarpa f. pycnocarpa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Müll. Arg.) Vain. 1(Körb.) M.P. Andreev

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Lecidea amphotera</b> <b>Leight. ex Cromb.</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>9</b>: 179 (1871)<br><b>Lecidea pycnocarpa</b> <b>(K&#246;rb.) Ohlert</b>, <i>Schr. K&#246;nigl. Phys.-&#214;kon. Ges. K&#246;nigsberg</i> <b>11</b>: 15 (1870)<br><b>Lecidea pycnocarpa</b> <b>(K&#246;rb.) Ohlert</b>, <i>Schr. K&#246;nigl. Phys.-&#214;kon. Ges. K&#246;nigsberg</i> <b>11</b>: 15 (1870) <b><font color='#0000FF'>f. pycnocarpa</font></b><br><b>Lecidea segregans</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>49</b>: 372 (1866)<br><b>Lecidea symphorella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>53</b>: 35 (1870)<br><b>Lecidea tabidula</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>62</b>: 357 (1879)<br><b>Lecidella pycnocarpa</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau): 213 (1861)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1221655 1537073


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

šáločka

Lecidea pycnocarpa (Müll. Arg.) Vain.