Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lecania erysibe »

História popisu - Lecania erysibe

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 11.12.2017 21:07

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora erysibe</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Biatora rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Rabenh.</b>, <i>Krypt.-Fl. Sachsen</i>, Abth. 2 (Breslau): 199 (1870)<br><b>Biatora vernalis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Prospetto Flora Euganea</i>: 49 (1842)<br><b>Biatorina erysibe</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>: 508 (1862)<br><b>Biatorina erysibe</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>: 508 (1862) <b><font color='#0000FF'>var. erysibe</font></b><br><b>Biatorina proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>2</b>: 140 (1860)<br><b>Biatorina rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 74 (1860)<br><b>Dimerospora proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2. H?lfte): 122 (1879)<br><b>Lecania erysibe</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 141 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. erysibe</font></b><br><b>Lecania erysibe f. sorediata</b> <b>J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>3</b>: 315 (1967)<br><b>Lecania erysibe</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 141 (1861) <b><font color='#0000FF'>subsp. erysibe</font></b><br><b>Lecania erysibe</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 141 (1861) <b><font color='#0000FF'>var. erysibe</font></b><br><b>Lecania proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Flagey</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#233;mu. Doubs</i>, s&#233;r. 6 <b>1</b>: 311 (1886)<br><b>Lecania rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>67</b>: 404 (1884)<br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855)<br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855) <b><font color='#0000FF'>f. erysibe</font></b><br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. erysibe</font></b><br><b>Lecidea erysibe</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 62 (1803)<br><b>Lecidea luteola var. erysibe</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 266 (1808)<br><b>Lichen erysibe</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 50 (1799) [1798]<br><b>Patellaria rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 409 (1857) 1<b>Biatora erysibe</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ser. 3: 265 (1822)<br><b>Biatora rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Rabenh.</b>, <i>Krypt.-Fl. Sachsen</i>, Abth. 2 (Breslau): 199 (1870)<br><b>Biatora vernalis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Prospetto Flora Euganea</i>: 49 (1842)<br><b>Biatorina erysibe</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>: 508 (1862)<br><b>Biatorina erysibe</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>: 508 (1862) <b><font color='#0000FF'>var. erysibe</font></b><br><b>Biatorina proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>2</b>: 140 (1860)<br><b>Biatorina rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 74 (1860)<br><b>Dimerospora proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2. H?lfte): 122 (1879)<br><b>Lecania erysibe</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 141 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. erysibe</font></b><br><b>Lecania erysibe f. sorediata</b> <b>J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>3</b>: 315 (1967)<br><b>Lecania erysibe</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 141 (1861) <b><font color='#0000FF'>subsp. erysibe</font></b><br><b>Lecania erysibe</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 141 (1861) <b><font color='#0000FF'>var. erysibe</font></b><br><b>Lecania proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Flagey</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#233;mu. Doubs</i>, s&#233;r. 6 <b>1</b>: 311 (1886)<br><b>Lecania rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>67</b>: 404 (1884)<br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855)<br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855) <b><font color='#0000FF'>f. erysibe</font></b><br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. erysibe</font></b><br><b>Lecidea erysibe</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 62 (1803)<br><b>Lecidea luteola var. erysibe</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 266 (1808)<br><b>Lichen erysibe</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 50 (1799) [1798]<br><b>Patellaria rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 409 (1857)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, zrnitý, popraskaný na malé areoly, žlto hnedý až svetlo hnedý za vlhka hnedo zelený Apothecia: početné 0,2-0,6 mm, disky ploché, neskôr vypuklé oranžovo až tmavo hnedé, okraj tenký Reakcie: negatívne Substrát: v prašnom prostredí na vápencových skalách, betóne, zriedka na kôre okrasných drevín v mestách, odolný voči znečisteniu Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=744&lang=en http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-553.html 1Thallus: kôrovitý, tenký, zrnitý, popraskaný na malé areoly, žlto hnedý až svetlo hnedý za vlhka hnedo zelený, povrch husto pokrytý drobnými blastidiami Apothecia: početné 0,2-0,6 mm, +- zanorené medzi blastidiami, disky ploché, neskôr vypuklé oranžovo až tmavo hnedé, okraj tenký pokrytý blastidiami Reakcie: negatívne Substrát: v prašnom prostredí na vápencových skalách, betóne, zriedka na kôre okrasných drevín v mestách, odolný voči znečisteniu Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=744&lang=en http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-553.html http://fungi.myspecies.info/taxonomy/term/7415/media


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 30.07.2017 20:08

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.04.2017 15:12

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora erysibe</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Biatorina proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Stein</b><br><b>Lecania erysibe f. sorediata</b> <b>J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>3</b>: 315 (1967)<br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Sci. nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855)<br><b>Lecidea erysibe</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 62 (1803)<br><b>Lichen erysibe</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 50 (1798) 1<b>Biatora erysibe</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Biatora rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Rabenh.</b>, <i>Krypt.-Fl. Sachsen</i>, Abth. 2 (Breslau): 199 (1870)<br><b>Biatora vernalis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Prospetto Flora Euganea</i>: 49 (1842)<br><b>Biatorina erysibe</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>: 508 (1862)<br><b>Biatorina erysibe</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>: 508 (1862) <b><font color='#0000FF'>var. erysibe</font></b><br><b>Biatorina proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>2</b>: 140 (1860)<br><b>Biatorina rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 74 (1860)<br><b>Dimerospora proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2. H?lfte): 122 (1879)<br><b>Lecania erysibe</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 141 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. erysibe</font></b><br><b>Lecania erysibe f. sorediata</b> <b>J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>3</b>: 315 (1967)<br><b>Lecania erysibe</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 141 (1861) <b><font color='#0000FF'>subsp. erysibe</font></b><br><b>Lecania erysibe</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 141 (1861) <b><font color='#0000FF'>var. erysibe</font></b><br><b>Lecania proteiformis var. erysibe</b> <b>(Ach.) Flagey</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#233;mu. Doubs</i>, s&#233;r. 6 <b>1</b>: 311 (1886)<br><b>Lecania rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>67</b>: 404 (1884)<br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855)<br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855) <b><font color='#0000FF'>f. erysibe</font></b><br><b>Lecanora erysibe</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. erysibe</font></b><br><b>Lecidea erysibe</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 62 (1803)<br><b>Lecidea luteola var. erysibe</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 266 (1808)<br><b>Lichen erysibe</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 50 (1799) [1798]<br><b>Patellaria rabenhorstii var. erysibe</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 409 (1857)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, zrnitý, popraskaný na malé areoly, žlto hnedý až svetlo hnedý za vlhka hnedo zelený Apothecia: početné 0,2-0,6 mm, disky ploché, neskôr vypuklé oranžovo až tmavo hnedé, okraj tenký Reakcie: negatívne Substrát: v prašnom prostredí na vápencových skalách, betóne, zriedka na kôre okrasných drevín v mestách, odolný voči znečisteniu Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=744&lang=en http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-553.html


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 08:05

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1hůlkovka vápencomilná


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:16

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1lekánia


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

Lecania erysibe (Ach.) Mudd