Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hyperphyscia adglutinata »

História popisu - Hyperphyscia adglutinata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.10.2017 09:03

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.10.2017 08:57

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: lupeňovitý, jednotlivé malých rozmerov 1-2 cm, no často splývajú a zaberajú do veľké plochy, laloky široké 0,2-0,5 mm, pevne pritlačené k podkladu, vejárovité, šedo zelené, za vlhka zelené, za sucha až hnedo zelená, zospodu biele vzácne s bielymi rhizinami Soralia: početné, časom ich pribúda až pokrývajú skoro celú stielku, laloky trčia iba na koncoch Soredia: riedke až hojné Isidia: chýbajú Pycnidia: +- bežné, zanorené s čiernymi, mierne vystupujúcimi koncami Apothecia: vzácne, 0,5-1 mm, disky hnedé, okraj vyvýšený, hladký, bez pruiny Reakcie: negatívne Substrát: na živinami bohatej kôre stromov, v krytých priehlbinách a štrbinách, zriedka na skalách, občas dokonca aj na listoch buxusu, dosť nenápadné, často si pozorovateľ všimne jeho soralia, v mestách často na stromoch v zóne kam močia psy Podobná Phaeophyscia orbicularis, je zospodu čierna s čiernymi rhizinami a vyčnievajúcimi riasinkami Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_H/Hyperphyscia_adglutinata.htm 1Thallus: lupeňovitý, jednotlivé malých rozmerov 1-2 cm, no často splývajú a zaberajú veľké plochy, laloky široké 0,2-0,5 mm, pevne pritlačené k podkladu, vejárovité, šedo zelené, za vlhka zelené, za sucha až hnedo zelená, zospodu biele vzácne s bielymi rhizinami Soralia: početné, časom ich pribúda až pokrývajú skoro celú stielku, laloky trčia iba na koncoch Soredia: riedke až hojné Isidia: chýbajú Pycnidia: +- bežné, zanorené s čiernymi, mierne vystupujúcimi koncami Apothecia: vzácne, 0,5-1 mm, disky hnedé, okraj vyvýšený, hladký, bez pruiny Reakcie: negatívne Substrát: na živinami bohatej kôre stromov, v krytých priehlbinách a štrbinách, zriedka na skalách, občas dokonca aj na listoch buxusu, dosť nenápadné, často si pozorovateľ všimne jeho soralia, v mestách často na stromoch v zóne kam močia psy Podobná Phaeophyscia orbicularis, je zospodu čierna s čiernymi rhizinami a vyčnievajúcimi riasinkami Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_H/Hyperphyscia_adglutinata.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 17:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Borrera obscura var. adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 110 (1861)<br><b>Dimelaena adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> <b>11</b>: 322 (1868)<br><b>Dimelaena adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> <b>11</b>: 322 (1868) <b><font color='#0000FF'>var. adglutinata</font></b><br><b>Hagenia adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Bagl. &amp; Carestia</b>, <i>Atti Soc. Crittogam. Ital.</i> <b>2</b>: 170 (1880)<br><b>Hagenia elaeina</b> <b>(Sm.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863)<br><b>Hagenia elaeina var. adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Bagl.</b>, <i>Nuovo G. bot. ital.</i> <b>11</b>: 62 (1879)<br><b>Hagenia elaeina</b> <b>(Sm.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863) <b><font color='#0000FF'>var. elaeina</font></b><br><b>Hyperphyscia adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) H. Mayrhofer &amp; Poelt</b>, <i>Herzogia</i> <b>5</b>(1-2): 62 (1979) <b><font color='#0000FF'>f. adglutinata</font></b><br><b>Hyperphyscia adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) H. Mayrhofer &amp; Poelt</b>, <i>Herzogia</i> <b>5</b>(1-2): 62 (1979) <b><font color='#0000FF'>var. adglutinata</font></b><br><b>Imbricaria adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Chevall.</b>, <i>Fl. g&#233;n. env. Paris</i> (Paris) <b>1</b>: 627 (1826)<br><b>Lecanora adglutinata</b> <b>Fl&#246;rke</b>, <i>Deutsche Lich.</i> <b>4</b>: 7 (1819)<br><b>Lichen elaeinus</b> <b>Sm.</b>, <i>Engl. Bot.</i> <b>30</b>: tab. 2158 (1810)<br><b>Lobaria obscura var. adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 374 (1857)<br><b>Parmelia adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Fl&#246;rke</b>, in Mougeot &amp; Nestler (1818)<br><b>Parmelia adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Fl&#246;rke</b>, in Mougeot &amp; Nestler (1818) <b><font color='#0000FF'>var. adglutinata</font></b><br><b>Parmelia cycloselis var. adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Desport.</b>, <i>Flore de la Sarthe</i>: 382 (1838)<br><b>Parmelia elaeina</b> <b>(Sm.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 439 (1821)<br><b>Parmelia obscura f. adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 88 (1855)<br><b>Parmelia obscura var. adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>9</b>: 442 (1840)<br><b>Physcia adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>5</b>: 107 (1857)<br><b>Physcia adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>5</b>: 107 (1857) <b><font color='#0000FF'>f. adglutinata</font></b><br><b>Physcia adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>5</b>: 107 (1857) <b><font color='#0000FF'>subsp. adglutinata</font></b><br><b>Physcia adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>5</b>: 107 (1857) <b><font color='#0000FF'>var. adglutinata</font></b><br><b>Physcia elaeina</b> <b>(Sm.) A.L. Sm.</b>, <i>Flecht. Est.</i> <b>1</b>: 244 (1918)<br><b>Physcia elaeina</b> <b>(Sm.) A.L. Sm.</b>, <i>Flecht. Est.</i> <b>1</b>: 244 (1918) <b><font color='#0000FF'>f. elaeina</font></b><br><b>Physcia elaeina</b> <b>(Sm.) A.L. Sm.</b>, <i>Flecht. Est.</i> <b>1</b>: 244 (1918) <b><font color='#0000FF'>var. elaeina</font></b><br><b>Physcia obscura var. adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 309 (1856)<br><b>Physcia stellaris var. adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Linds.</b>, <i>Trans. R. Soc. Edinb.</i> <b>22</b>: 245, tab. XIV, fig. 18-19 (1859)<br><b>Physciopsis adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>19</b>: 20 (1950)<br><b>Physciopsis elaeina</b> <b>(Sm.) Poelt</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>9</b>: 30 (1965)<br><b>Physciopsis elaeina</b> <b>(Sm.) Poelt</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>9</b>: 30 (1965) <b><font color='#0000FF'>var. elaeina</font></b><br><b>Squamaria elaeina</b> <b>(Sm.) Hook.</b>, in Smith, <i>Engl. Fl.</i> (London) <b>5</b>: 201 (1844)<br><b>Squamaria elaeina var. adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) A. Massal.</b>, <i>Sched. Crit. Lich. Suec. Exsicc.</i> <b>7</b>: 137 (1856)<br><b>Squamaria elaeina</b> <b>(Sm.) Hook.</b>, in Smith, <i>Engl. Fl.</i> (London) <b>5</b>: 201 (1844) <b><font color='#0000FF'>var. elaeina</font></b><br><b>Xanthoria adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 14 (1912)<br><b>Xanthoria adglutinata</b> <b>(Fl&#246;rke) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 14 (1912) <b><font color='#0000FF'>f. adglutinata</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1342215


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 17:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Flörke) H. Mayrhofer et Poelt 1(Flörke) H. Mayrhofer & Poelt


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.07.2017 21:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1_

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1_

Výskyt:

Old VersionNew Version
1vyhynulý alebo nezvestný taxón (Ex) 1Lišajník EX vyhynulý alebo nezvestný (extinct)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 18:04

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: lupeňovitý, jednotlivé ružice malých rozmerov 1-2 cm, no často splývajú a zaberajú veľkú plochu Laloky: široké 0,2-0,5 mm, pevne pritlačené k podkladu, vejárovité, šedozelené, za vlhka zelené, za sucha hnedo zelené, zospodu biele s bielymi rhizinami Soralia: početné, lievikovité, časom ich pribúda až pokrývajú skoro celú stielku, laloky trčia iba na koncoch Apothecia: vzácne, 0,5-1 mm, disky hnedé, okraj vyvýšený, hladký, bez pruiny Reakcie: negat. Substrát: na živinami bohatej kôre stromov v krytých priehlbinách a štrbinách, zriedka na skalách, občas dokonca aj na listoch Buxusu, dosť nenápadné, často si pozorovateľ všimne jeho sorália, v mestách často na stromoch v zóne kam močia psy Podobná Phaeophyscia orbicularis, je zospodu čierna s čiernymi rizinami a vyčnievajúcimi riasinkami. Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thallus: lupeňovitý, jednotlivé malých rozmerov 1-2 cm, no často splývajú a zaberajú do veľké plochy, laloky široké 0,2-0,5 mm, pevne pritlačené k podkladu, vejárovité, šedo zelené, za vlhka zelené, za sucha až hnedo zelená, zospodu biele vzácne s bielymi rhizinami Soralia: početné, časom ich pribúda až pokrývajú skoro celú stielku, laloky trčia iba na koncoch Soredia: riedke až hojné Isidia: chýbajú Pycnidia: +- bežné, zanorené s čiernymi, mierne vystupujúcimi koncami Apothecia: vzácne, 0,5-1 mm, disky hnedé, okraj vyvýšený, hladký, bez pruiny Reakcie: negatívne Substrát: na živinami bohatej kôre stromov, v krytých priehlbinách a štrbinách, zriedka na skalách, občas dokonca aj na listoch buxusu, dosť nenápadné, často si pozorovateľ všimne jeho soralia, v mestách často na stromoch v zóne kam močia psy Podobná Phaeophyscia orbicularis, je zospodu čierna s čiernymi rhizinami a vyčnievajúcimi riasinkami Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_H/Hyperphyscia_adglutinata.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 27.01.2017 07:51

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 27.01.2017 07:51

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: lupeňovitý, jednotlivé malých rozmerov 1-2 cm, no často splývajú a zaberajú do veľkej plochy Laloky: široké 0,2-0,5 mm, pevne pritlačené k podkladu, vejárovité, šedozelené, za vlhka zelené, za sucha hnedo zelené, zospodu biele s bielymi rhizinami Soralia: početné, lievikovité, časom ich pribúda až pokrývajú skoro celú stielku, laloky trčia iba na koncoch Apothecia: vzácne, 0,5-1 mm, disky hnedé, okraj vyvíšený, hladký, bez pruiny Reakcie: negat. Substrát: na živinami bohatej kôre stromov v krytých priehlbinách a štrbinách, zriedka na skalách, občas dokonca aj na listoch Buxusu, dosť nenápadné, často si pozorovateľ všimne jeho sorália, v mestách často na stromoch v zóne kam močia psy Podobná Phaeophyscia orbicularis, je zospodu čierna s čiernymi rizinami a vyčnievajúcimi riasinkami. Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thalus: lupeňovitý, jednotlivé ružice malých rozmerov 1-2 cm, no často splývajú a zaberajú veľkú plochu Laloky: široké 0,2-0,5 mm, pevne pritlačené k podkladu, vejárovité, šedozelené, za vlhka zelené, za sucha hnedo zelené, zospodu biele s bielymi rhizinami Soralia: početné, lievikovité, časom ich pribúda až pokrývajú skoro celú stielku, laloky trčia iba na koncoch Apothecia: vzácne, 0,5-1 mm, disky hnedé, okraj vyvíšený, hladký, bez pruiny Reakcie: negat. Substrát: na živinami bohatej kôre stromov v krytých priehlbinách a štrbinách, zriedka na skalách, občas dokonca aj na listoch Buxusu, dosť nenápadné, často si pozorovateľ všimne jeho sorália, v mestách často na stromoch v zóne kam močia psy Podobná Phaeophyscia orbicularis, je zospodu čierna s čiernymi rizinami a vyčnievajúcimi riasinkami. Spracoval: Pavel Gažovčiak


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 26.01.2017 08:42

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1vyhynulý alebo nezvestný taxón (Ex)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thalus: lupeňovitý, jednotlivé malých rozmerov 1-2 cm, no často splývajú a zaberajú do veľkej plochy Laloky: široké 0,2-0,5 mm, pevne pritlačené k podkladu, vejárovité, šedozelené, za vlhka zelené, za sucha hnedo zelené, zospodu biele s bielymi rhizinami Soralia: početné, lievikovité, časom ich pribúda až pokrývajú skoro celú stielku, laloky trčia iba na koncoch Apothecia: vzácne, 0,5-1 mm, disky hnedé, okraj vyvíšený, hladký, bez pruiny Reakcie: negat. Substrát: na živinami bohatej kôre stromov v krytých priehlbinách a štrbinách, zriedka na skalách, občas dokonca aj na listoch Buxusu, dosť nenápadné, často si pozorovateľ všimne jeho sorália, v mestách často na stromoch v zóne kam močia psy Podobná Phaeophyscia orbicularis, je zospodu čierna s čiernymi rizinami a vyčnievajúcimi riasinkami. Spracoval: Pavel Gažovčiak

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 26.01.2017 08:38

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hyperphyscia adglutinata  1Hyperphyscia adglutinata


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

Hyperphyscia adglutinata  (Flörke) H. Mayrhofer et Poelt