Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dermatocarpon luridum »

História popisu - Dermatocarpon luridum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:36

Význam:

Old VersionNew Version
1VU zraniteľný (vulnerable) 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:14

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1nitroplodka žlutozelená

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora lurida</b> <b>(Dill. ex With.) Fr.</b>, <i>Sched. critic.</i> <b>5-6</b>: 9 (1825)<br><b>Dermatocarpon aquaticum</b> <b>(Weiss) Zahlbr.</b>, <i>Annln K. K. naturh. Hofmus. Wien</i> <b>16</b>: 81 (1901)<br><b>Dermatocarpon fluviatile</b> <b>(Weber) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 354 (1861) [1860]<br><b>Dermatocarpon weberi</b> <b>(Ach.) W. Mann</b>, <i>Lich. Bohem. Observ. Dispos.</i>: 66 (1825)<br><b>Endocarpon aquaticum</b> <b>(Weiss) P. Gaertn., G. Mey. &amp; Scherb.</b>, <i>&#214;konom.-techn. Fl Wetterau</i> <b>3</b>: 229 (1801)<br><b>Endocarpon fluviatile</b> <b>(Weber) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 413 (1805)<br><b>Entosthelia fluviatilis</b> <b>(Weber) Hav.</b>, <i>Bergens Mus. &#197;rbok</i>, Naturv. raekke <b>2</b>: 12 (1918)<br><b>Lepidoma luridum</b> <b>(Dill. ex With.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 460 (1821)<br><b>Lichen amphibius</b> <b>With.</b>, <i>Bot. Arr. Brit. Pl.</i>, Edn 3 <b>4</b>: 66 (1796)<br><b>Lichen aquaticus</b> <b>Weiss</b>, <i>Plant. Cryptog.-Fl. Goettingens</i>: 77 (1770)<br><b>Lichen fluviatilis</b> <b>Weber</b>, <i>Spicil. fl. goetting.</i>: 265 (1778)<br><b>Lichen luridus</b> <b>Dill. ex With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> <b>2</b>: 720 (1776)<br><b>Lichen weberi</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 142 (1798)<br><b>Lobaria aquatica</b> <b>(Weiss) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 148 (1796) [1795]<br><b>Parmelia aquatica</b> <b>(Weiss) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 221 (1803)<br><b>Parmelia fluviatilis</b> <b>(Weber) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 249 (1803)<br><b>Patellaria lurida</b> <b>(Dill. ex With.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 338 (1831)<br><b>Placodium luridum</b> <b>(Dill. ex With.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 189 (1833)<br><b>Platisma aquaticum</b> <b>(Weiss) Hoffm.</b>, <i>Veg. Crypt.</i> <b>2</b>: 69 (1794)<br><b>Schaereria lurida</b> <b>(Dill. ex With.) Gyeln.</b>, <i>Lichenotheca parva</i> <b>9</b>: no. 165 (1937)<br><b>Verrucaria weberi</b> <b>Humb.</b>, <i>Fl. Friberg. Spec.</i> (Berlin): 52 (1793) 1<b>Biatora lurida</b> <b>(Dill. ex With.) Fr.</b>, <i>Sched. Crit. Lich. Suec. Exsicc.</i> <b>5-6</b>: 9 (1825)<br><b>Biatora lurida</b> <b>(Dill. ex With.) Fr.</b>, <i>Sched. Crit. Lich. Suec. Exsicc.</i> <b>5-6</b>: 9 (1825) <b><font color='#0000FF'>f. lurida</font></b><br><b>Biatora lurida</b> <b>(Dill. ex With.) Fr.</b>, <i>Sched. Crit. Lich. Suec. Exsicc.</i> <b>5-6</b>: 9 (1825) <b><font color='#0000FF'>var. lurida</font></b><br><b>Dermatocarpon aquaticum</b> <b>(Hoffm.) Zahlbr.</b>, <i>Annln K. K. naturh. Hofmus. Wien</i> <b>16</b>: 81 (1901)<br><b>Dermatocarpon aquaticum</b> <b>(Hoffm.) Zahlbr.</b>, <i>Annln K. K. naturh. Hofmus. Wien</i> <b>16</b>: 81 (1901) <b><font color='#0000FF'>var. aquaticum</font></b><br><b>Dermatocarpon fluviatile</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 354 (1861) [1860]<br><b>Dermatocarpon fluviatile</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 354 (1861) [1860] <b><font color='#0000FF'>f. fluviatile</font></b><br><b>Dermatocarpon fluviatile</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 354 (1861) [1860] <b><font color='#0000FF'>var. fluviatile</font></b><br><b>Dermatocarpon luridum</b> <b>(Dill. ex With.) J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>16</b>(3): 222 (1984) <b><font color='#0000FF'>var. luridum</font></b><br><b>Dermatocarpon miniatum var. aquaticum</b> <b>(Hoffm.) Fink</b>, <i>Contr. U.S. natnl. Herb.</i> <b>14</b>: 243, tab. 50, A (1910)<br><b>Dermatocarpon weberi</b> <b>(Ach.) W. Mann</b>, <i>Lich. Bohem. Observ. Dispos.</i>: 66 (1825)<br><b>Dermatocarpon weberi</b> <b>(Ach.) W. Mann</b>, <i>Lich. Bohem. Observ. Dispos.</i>: 66 (1825) <b><font color='#0000FF'>var. weberi</font></b><br><b>Endocarpon aquaticum</b> <b>(Hoffm.) P. Gaertn., G. Mey. &amp; Scherb.</b>, <i>&#214;konom.-techn. Fl Wetterau</i> <b>3</b>(2): 229 (1802) [1801]<br><b>Endocarpon fluviatile</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 413 (1805)<br><b>Endocarpon fluviatile var. aquaticum</b> <b>(Hoffm.) Arnold</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>24</b>: 249 (1874)<br><b>Endocarpon fluviatile</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 413 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. fluviatile</font></b><br><b>Endocarpon miniatum var. aquaticum</b> <b>(Hoffm.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>2</b>: 60 (1826)<br><b>Endocarpon miniatum var. fluviatile</b> <b>(Ach.) Garov.</b>, <i>Memor. R. Istit. Lombardo</i>, 3 Ser. <b>3</b>: 266, tab. I, fig. 4, 6 (1872)<br><b>Entosthelia fluviatilis</b> <b>(Ach.) Hav.</b>, <i>Bergens Mus. &#197;rbok</i>, Naturv. raekke <b>2</b>: 12 (1918)<br><b>Lepidoma luridum</b> <b>(Dill. ex With.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 460 (1821)<br><b>Lichen amphibius</b> <b>With.</b>, <i>Arr. Brit. pl.</i>, Edn 3 (London) <b>4</b>: 66 (1796)<br><b>Lichen aquaticus</b> <b>Weiss</b>, <i>Plant. Cryptog.-Fl. Goettingens</i>: 77 (1770)<br><b>Lichen fluviatilis</b> <b>Weber</b>, <i>Spicil. fl. goetting.</i>: 265 (1778)<br><b>Lichen luridus</b> <b>Dill. ex With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> (London) <b>2</b>: 720 (1776)<br><b>Lichen weberi</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 142 (1799) [1798]<br><b>Lobaria aquatica</b> <b>(Hoffm.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 148 (1796) [1795]<br><b>Parmelia aquatica</b> <b>(Weiss) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 221 (1803)<br><b>Parmelia fluviatilis</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 249 (1803)<br><b>Patellaria lurida</b> <b>(Dill. ex With.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 338 (1831)<br><b>Placodium luridum</b> <b>(Dill. ex With.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 189 (1833)<br><b>Platisma aquaticum</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Veg. Crypt.</i> <b>2</b>: 69 (1794)<br><b>Schaereria lurida</b> <b>(Dill. ex With.) Gyeln.</b>, <i>Lichenotheca parva</i> <b>9</b>: no. 165 (1937)<br><b>Verrucaria weberi</b> <b>Humb.</b>, <i>Fl. Friberg. Spec.</i> (Berlin): 52 (1793)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1VU zraniteľný (vulnerable)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, ružice 10-20 cm, tvorené početnými hustými zaoblenými lalokmi 5-20 mm, svetlo až sivohnedými, za vlhka zelenkastými, zospodu bledo hnedé, pripojené vo viacerých bodoch, bez rhizin Pycnidia: početné, zanorené Apothecia: perithecia 0,2-0,5 mm, zanorené, hruškovité až guľovité, tmavohnedé ostioly na povrchu lalokov Reakcie: negatívne Substrát: na kremičitých, občas zaplavovaných skalách na brehoch riek a potokov Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-02.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=399&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_D/Dermatocarpon_luridum.htm


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

kožnatka vodná

Dermatocarpon luridum (Dill. ex With.) J.R. Laundon