Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius purpurascens »

História popisu - Cortinarius purpurascens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 12:38

Synonymum:

Old VersionNew Version
1aktualizované dľa MycoBank - naaktualizovať dľa IF Current name : Cortinarius purpurascens Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 265 (1838) [MB#176760] Synonymy :    ≡Phlegmacium purpurascens (Fr.) Ricken [MB#357330] 1<b>Agaricus purpurascens</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 70 (1818)<br><b>Agaricus subpurpurascens</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 71, tab. 16:74 (1786)<br><b>Cortinarius purpurascens f. cedretorum</b> <b>Chevassut &amp; Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(nos 63-64): 86 (1986)<br><b>Cortinarius purpurascens f. cedretorum</b> <b>Rob. Henry &amp; Chevassut</b>, in Henry, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 73): 68 (1988)<br><b>Cortinarius purpurascens f. genuinus</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens f. parvoides</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. purpurascens</font></b><br><b>Cortinarius purpurascens var. alluticolor</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens var. hebelomatoides</b> <b>Rob. Henry</b> [as '<i>hebelemoides</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 35 and 53 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens var. largusoides</b> <b>Cetto</b>, <i>I Funghi dal Vero</i>, Vol. <b>6</b>. Edn. 2 (Trento): 213 (1991)<br><b>Cortinarius purpurascens</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. purpurascens</font></b><br><b>Cortinarius purpurascens var. subpurpurascens</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836]<br><b>Cortinarius purpurascens var. subsordidus</b> <b>Rob. Henry</b> [as '<i>subsordida</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius subpurpurascens</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius subpurpurascens var. alluticolor</b> <b>Rob. Henry</b>, in Chevassut &amp; Henry, <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(nos 63-64): 88 (1986)<br><b>Cortinarius subpurpurascens var. alluticolor</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 31 (1976)<br><b>Cortinarius subpurpurascens</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. subpurpurascens</font></b><br><b>Cortinarius subpurpurascens var. subsordida</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 31 (1976)<br><b>Cortinarius subpurpurascens var. tigrinomaculatus</b> <b>Bidaud &amp; Reumaux</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Carteret, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>18</b>(1, 2): 1379 (2009)<br><b>Phlegmacium purpurascens</b> <b>(Fr.) Ricken</b><br><b>Phlegmacium purpurascens</b> <b>(Fr.) Ricken</b> <b><font color='#0000FF'>f. purpurascens</font></b>

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Pre zameniteľnosť sa konzum neodporúča!

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1176760


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 06.05.2014 01:47

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus purpurascens</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 70 (1818)<br><b>Agaricus subpurpurascens</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 71, tab. 16:74 (1786)<br><b>Cortinarius purpurascens f. cedretorum</b> <b>Rob. Henry &amp; Chevassut</b>, in Henry, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 73): 68 (1988)<br><b>Cortinarius purpurascens f. cedretorum</b> <b>Chevassut &amp; Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(nos 63-64): 86 (1986)<br><b>Cortinarius purpurascens f. genuinus</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens f. parvoides</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. purpurascens</font></b><br><b>Cortinarius purpurascens var. alluticolor</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens var. hebelomatoides</b> <b>Rob. Henry</b> [as '<i>hebelemoides</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 35 and 53 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens var. largusoides</b> <b>Cetto</b>, <i>I Funghi dal Vero</i>, Vol. <b>6</b>. Edn. 2 (Trento): 213 (1991)<br><b>Cortinarius purpurascens</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. purpurascens</font></b><br><b>Cortinarius purpurascens var. subpurpurascens</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836]<br><b>Cortinarius purpurascens var. subsordidus</b> <b>Rob. Henry</b> [as '<i>subsordida</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius subpurpurascens</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius subpurpurascens var. alluticolor</b> <b>Rob. Henry</b>, in Chevassut &amp; Henry, <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(nos 63-64): 88 (1986)<br><b>Cortinarius subpurpurascens var. alluticolor</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 31 (1976)<br><b>Cortinarius subpurpurascens</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. subpurpurascens</font></b><br><b>Cortinarius subpurpurascens var. subsordida</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 31 (1976)<br><b>Cortinarius subpurpurascens var. tigrinomaculatus</b> <b>Bidaud &amp; Reumaux</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Carteret, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>18</b>(1, 2): 1379 (2009)<br><b>Phlegmacium purpurascens</b> <b>(Fr.) Ricken</b><br><b>Phlegmacium purpurascens</b> <b>(Fr.) Ricken</b> <b><font color='#0000FF'>f. purpurascens</font></b> 1aktualizované dľa MycoBank - naaktualizovať dľa IF Current name : Cortinarius purpurascens Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 265 (1838) [MB#176760] Synonymy :    ≡Phlegmacium purpurascens (Fr.) Ricken [MB#357330]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1176760 10


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 23.01.2014 16:28

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus purpurascens</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 70 (1818)<br><b>Agaricus subpurpurascens</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 71, tab. 16:74 (1786)<br><b>Cortinarius purpurascens f. cedretorum</b> <b>Rob. Henry &amp; Chevassut</b>, in Henry, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 73): 68 (1988)<br><b>Cortinarius purpurascens f. cedretorum</b> <b>Chevassut &amp; Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(nos 63-64): 86 (1986)<br><b>Cortinarius purpurascens f. genuinus</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens f. parvoides</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. purpurascens</font></b><br><b>Cortinarius purpurascens var. alluticolor</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens var. hebelomatoides</b> <b>Rob. Henry</b> [as '<i>hebelemoides</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 35 and 53 (1976)<br><b>Cortinarius purpurascens var. largusoides</b> <b>Cetto</b>, <i>I Funghi dal Vero</i>, Vol. <b>6</b>. Edn. 2 (Trento): 213 (1991)<br><b>Cortinarius purpurascens</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. purpurascens</font></b><br><b>Cortinarius purpurascens var. subpurpurascens</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836]<br><b>Cortinarius purpurascens var. subsordidus</b> <b>Rob. Henry</b> [as '<i>subsordida</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 52 (1976)<br><b>Cortinarius subpurpurascens</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius subpurpurascens var. alluticolor</b> <b>Rob. Henry</b>, in Chevassut &amp; Henry, <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(nos 63-64): 88 (1986)<br><b>Cortinarius subpurpurascens var. alluticolor</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 31 (1976)<br><b>Cortinarius subpurpurascens</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 265 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. subpurpurascens</font></b><br><b>Cortinarius subpurpurascens var. subsordida</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 31 (1976)<br><b>Cortinarius subpurpurascens var. tigrinomaculatus</b> <b>Bidaud &amp; Reumaux</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Carteret, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>18</b>(1, 2): 1379 (2009)<br><b>Phlegmacium purpurascens</b> <b>(Fr.) Ricken</b><br><b>Phlegmacium purpurascens</b> <b>(Fr.) Ricken</b> <b><font color='#0000FF'>f. purpurascens</font></b>

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1176760


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.01.2012 22:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.01.2002 00:00

pavučinovec purpurovoškvrnitý

Cortinarius purpurascens
pavučinec načervenalý