Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Enchylium limosum »

História popisu - Enchylium limosum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 18:14

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník EN ohrozený (endangered)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.04.2017 21:04

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Collema limosum 1Enchylium limosum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Ach. 1(Ach.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema glaucescens</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 100 (1796) [1795]<br><b>Collema pulposum var. limosum</b> <b>(Ach.) Mudd</b><br><br><b>Eucollema glaucescens</b> <b>(Hoffm.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Gabura limosa</b> <b>(Ach.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Lichen limosus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 126 (1798) 1<b>Collema cheileum var. glaucescens</b> <b>(Hoffm.) Elenkin</b>, <i>Acta Horti Petropolit.</i> <b>24</b>: 65 (1904)<br><b>Collema glaucescens</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 100 (1796) [1795]<br><b>Collema limosum</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 629 (1810)<br><b>Collema pulposum var. limosum</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 39 (1861)<br><br><b>Eucollema glaucescens</b> <b>(Hoffm.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Gabura limosa</b> <b>(Ach.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Lichen crispus * limosum</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 414 (1813)<br><b>Lichen limosus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 126 (1799) [1798]

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: skôr kôrovitý až sub-lupeňovitý, ružice do 5 cm, tvorí tenkú membránu na pôde, ktorá v suchu postupne mizne, laloky chýbajú alebo sú nezreteľné, zvrchu olivovo zelená až hnedo čierna Pycnidia: zanorené hlavne na okrajoch apothecií, bledšie Apothecia: často početné, nahromadené, prisadnuté 1-3 mm, disky svetlo až tmavo červeno hnedé, okraj hrubý neskôr mizne Reakcie: negatívne Substrát: na vlhkej vápnitej ílovitej alebo piesčitej pôde aj na narušených biotopoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53524 http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53524

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1383328 1805678


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 10.02.2013 16:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1huspenák kalužní


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

koléma

Collema limosum (Ach.) Ach.