Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rufoplaca subpallida »

História popisu - Rufoplaca subpallida

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 08:55

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, šedý, popraskaný na areoly, tie nesúmerné, ploché Apothecia: početné obvykle nahustené, asi 0,1-0,7 mm, disky najprv miskovité potom ploché, oranžové až hnedo oranžové, okraj výrazný, trochu bledší Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: kremence, bazalt... Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=451 1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, šedý, popraskaný na areoly, tie nesúmerné, ploché Apothecia: početné obvykle nahustené, asi 0,1-0,7 mm, disky najprv miskovité potom ploché, oranžové až hnedo oranžové, okraj výrazný, trochu bledší Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: kremence, bazalt... Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=451 http://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-Managed/PNA-KINA83786 https://www.researchgate.net/figure/272485646_fig1_Fig-1-Caloplaca-subpallida-thallus-with-apothecia


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 22:55

Český názov:

Old VersionNew Version
1krásnice 1krásnice vybledlá

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, šedý, popraskaný na areoly, tie nesúmerné, ploché Apothecia: početné obvykle nahustené, asi 0,1-0,7 mm, disky najprv miskovité potom ploché, oranžové až hnedo oranžové, okraj výrazný, trochu bledší Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: kremence, bazalt... Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=451 1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, šedý, popraskaný na areoly, tie nesúmerné, ploché Apothecia: početné obvykle nahustené, asi 0,1-0,7 mm, disky najprv miskovité potom ploché, oranžové až hnedo oranžové, okraj výrazný, trochu bledší Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: kremence, bazalt... Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=451


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 17:31

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnice


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 17:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca subpallida 1Rufoplaca subpallida

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1H. Magn. 1(H. Magn.) Arup, Søchting & Frödén

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Caloplaca subpallida</b> <b>H. Magn.</b>, <i>Bot. Notiser</i>: 305 (1945)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, šedý, popraskaný na areoly, tie nesúmerné, ploché Apothecia: početné obvykle nahustené, asi 0,1-0,7 mm, disky najprv miskovité potom ploché, oranžové až hnedo oranžové, okraj výrazný, trochu bledší Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: kremence, bazalt... Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=451

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1802235


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

krásnica

Caloplaca subpallida H. Magn.