Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Athallia holocarpa »

História popisu - Athallia holocarpa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.09.2017 14:17

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apothecií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Flavoplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria sp. Caloplaca pyracea s dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=725&lang=en http://www.wisconsinmushrooms.com/CaloplacaHolocarpa.html 1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apothecií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Flavoplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria sp. Athallia pyracea s dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=725&lang=en http://www.wisconsinmushrooms.com/CaloplacaHolocarpa.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:19

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca holocarpa 1Athallia holocarpa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Hoffm.) A.E. Wade 1(Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Callopisma cerinum var. pyrithroma (Ach.) Räsänen Callopisma pyraceum (Ach.) Arnold Caloplaca holocarpa var. pyrithroma (Ach.) Flagey Caloplaca lithophila H. Magn. Caloplaca lithophila var. pyrithroma (Ach.) de Lesd. Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. Caloplaca pyracea f. pyrithroma (Ach.) Erichsen Caloplaca pyracea var. pyrithroma (Ach.) Flagey Caloplaca tenuatula var. lithophila (H. Magn.) Clauzade & Cl. Roux Lecanora pyrithroma (Ach.) Brisson 1<b>Caloplaca holocarpa</b> <b>(Hoffm.) A.E. Wade</b>, <i>Lichenologist</i> <b>3</b>: 11 (1965)<br><b>Caloplaca holocarpa</b> <b>(Hoffm.) A.E. Wade</b>, <i>Lichenologist</i> <b>3</b>: 11 (1965) <b><font color='#0000FF'>var. holocarpa</font></b><br><b>Placodium pyraceum var. holocarpum</b> <b>(Hoffm.) Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 43 (1860)<br><b>Verrucaria oblitterata var. holocarpa</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 179 (1796) [1795]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1802022


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:19

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Wade 1(Hoffm.) A.E. Wade


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 07:51

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Callopisma cerinum var. pyrithroma (Ach.) Räsänen Callopisma pyraceum (Ach.) Arnold Caloplaca holocarpa var. pyrithroma (Ach.) Flagey Caloplaca lithophila H. Magn. Caloplaca lithophila var. pyrithroma (Ach.) de Lesd. Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. Caloplaca pyracea f. pyrithroma (Ach.) Erichsen Caloplaca pyracea var. pyrithroma (Ach.) Flagey Caloplaca tenuatula var. lithophila (H. Magn.) Clauzade & Cl. Roux Lecanora pyrithroma (Ach.) Brisson


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 07:51

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apotécií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Flavoplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria spp. Caloplaca pyracea s dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html 1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apothecií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Flavoplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria sp. Caloplaca pyracea s dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=725&lang=en http://www.wisconsinmushrooms.com/CaloplacaHolocarpa.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.03.2017 09:37

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apotécií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Flavoplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria sp. Caloplaca pyracea s dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html 1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apotécií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Flavoplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria spp. Caloplaca pyracea s dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.03.2017 09:37

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apotécií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Caloplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria sp. Caloplaca pyraceas dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html 1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apotécií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Flavoplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria sp. Caloplaca pyracea s dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 22:44

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apotécií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Caloplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria sp. Caloplaca pyraceas dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html 1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apotécií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Caloplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria sp. Caloplaca pyraceas dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 22:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1krásnice 1krásnice oranžová


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 16:13

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, sivožltý alebo oranžový, často chýba alebo je nenápadný a viditeľný iba okolo apotécií, tenký, popraskaný Prothallus: zvyčajne chýba alebo tenký biely Apothecia: trochu nahustené, rôznych veľkostí, 0,3-0,7 mm, oranžovo žlté, okraj nenápadný, viditeľnejší u mladých, disky ploché neskôr vypuklé Reakcie: K+ purpurová Substrát: pomerne častý na kôre starých stromov, niekedy na pieskovci, kremencoch, múroch a betóne Podobná Caloplaca oasis, apothecia hnedo oranžové, rastie na vápencových skalách a múroch, v blízkosti alebo na Verrucaria sp. Caloplaca pyraceas dobre vyvinutou stielkou a jasno oranžovými apotheciami, rastie zase na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_holocarpa.html


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 12:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnice


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.03.2013 10:57

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca 1Caloplaca holocarpa


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.03.2013 10:56

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca holocarpa  1Caloplaca

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

krásnica

Caloplaca holocarpa  (Ach.) Wade