Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Blastenia crenularia »

História popisu - Blastenia crenularia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:14

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca crenularia 1Blastenia crenularia

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(With.) J.R. Laundon 1(With.) Arup, Søchting & Frödén

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Callopisma ferrugineum var. festivum (Ach.) Mudd Callopisma festivum (Ach.) Bagl. Caloplaca ferruginea var. festiva (Ach.) Th. Fr. Caloplaca festiva (Ach.) Zwackh Lecidea caesiorufa var. festiva Ach. Lichen crenularius With. Placodium ferrugineum var. festivum (Ach.) A.L. Sm. Placodium festivum (Ach.) E. Hepp 1<b>Biatora ferruginea var. festiva</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Nov. Sched. Critic. Lich.</i>: 8 (1827)<br><b>Blastenia athroocarpa f. festiva</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>64</b>: 314, tab. VI, fig. 10-12 (1881)<br><b>Blastenia ferruginea var. festiva</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Memor. Lich.</i>: 137 (1853)<br><b>Blastenia festiva</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Atti Inst. Veneto Sci. lett., ed Arti</i>, S&#233;r. 2 <b>3</b>(App. 3): 107 (1852)<br><b>Blastenia festiva</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Atti Inst. Veneto Sci. lett., ed Arti</i>, S&#233;r. 2 <b>3</b>(App. 3): 107 (1852) <b><font color='#0000FF'>f. festiva</font></b><br><b>Callopisma ferrugineum var. festivum</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 139 (1861)<br><b>Callopisma festivum</b> <b>(Ach.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>(fasc. 2): 349 (1865)<br><b>Caloplaca crenularia</b> <b>(With.) J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>16</b>(3): 231 (1984)<br><b>Caloplaca crenularia</b> <b>(With.) J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>16</b>(3): 231 (1984) <b><font color='#0000FF'>var. crenularia</font></b><br><br><b>Caloplaca ferruginea var. festiva</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 183 (1871)<br><br><b>Caloplaca festiva</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>47</b>: 85 (1864)<br><b>Caloplaca festiva</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>47</b>: 85 (1864) <b><font color='#0000FF'>f. festiva</font></b><br><b>Caloplaca festiva</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>47</b>: 85 (1864) <b><font color='#0000FF'>var. festiva</font></b><br><b>Caloplaca fuscoatra var. festiva</b> <b>(Ach.) Boistel</b>, <i>Nouv. Fl. Lich.</i> <b>2</b>: 117 (1903)<br><b>Gasparrinia ferruginea var. festiva</b> <b>(Ach.) Tornab.</b>, <i>Lichenogr. Sicula</i>: 39 (1849)<br><br><b>Lecanora ferruginea var. festiva</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 323 (1856)<br><b>Lecidea caesiorufa var. festiva</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 44 (1814)<br><b>Lecidea conspurcata var. festiva</b> <b>(Ach.) Chevall.</b>, <i>Fl. g&#233;n. env. Paris</i> (Paris) <b>1</b>: 578 (1826)<br><br><b>Lecidea ferruginea var. festiva</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>4-5</b>: 175 (1833)<br><b>Lecidea festiva</b> <b>(Ach.) Hue</b>, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 5 s&#233;r. <b>3</b>: 169 (1913) [1911]<br><b>Lecidea festiva</b> <b>(Ach.) Hue</b>, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 5 s&#233;r. <b>3</b>: 169 (1913) [1911] <b><font color='#0000FF'>f. festiva</font></b><br><b>Lecidea festiva</b> <b>(Ach.) Hue</b>, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 5 s&#233;r. <b>3</b>: 169 (1913) [1911] <b><font color='#0000FF'>var. festiva</font></b><br><b>Lichen crenularius</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> (London) <b>2</b>: 709 (1776)<br><b>Parmelia ferruginea var. festiva</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 172 (1831)<br><br><b>Placodium ferrugineum var. festivum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 222 (1918)<br><b>Placodium festivum</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 201 (1853)<br><b>Placodium festivum</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 201 (1853) <b><font color='#0000FF'>var. festivum</font></b><br><b>Pyrenodesmia festiva</b> <b>(Ach.) E. Rud.</b>, (1955)<br><b>Zeora ferruginea f. festiva</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 127 (1849)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1802252


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:14

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(With.) J. L. Laundon 1(With.) J.R. Laundon


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 07:38

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, až 10 cm priemer, belavo šedý, zriedka čierny, popraskaný na areoly Apothecia: početné do 1 mm, hrdzavo hnedé, trochu lesklé aj za sucha, niekedy čiastočne alebo úplne černasté, ploché neskôr mierne vypuklé, okraj vyvýšený Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: mierne vlhké kremičité až slabo alkalické skaly a staré múry Nezamieňať s Caloplaca ceracea, ktorá má niekedy na apotheciach vrstvu rias, za vlhka sú zelené, a nie sú lesklé, uprednostňuje chránené vlhšie polohy Blastenia ferruginea sa vyskytuje iba na stromoch, má hrubšiu kôru a menšie apothecia Rufoplaca arenaria s menšími apotheciami, menej červenými s tenkou sotva viditeľnou stielkou Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C/Caloplaca_crenularia.htm  1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, až 10 cm priemer, belavo šedý, zriedka čierny, popraskaný na areoly Apothecia: početné do 1 mm, hrdzavo hnedé, trochu lesklé aj za sucha, niekedy čiastočne alebo úplne černasté, ploché neskôr mierne vypuklé, okraj vyvýšený Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: mierne vlhké kremičité až slabo alkalické skaly a staré múry Nezamieňať s Caloplaca ceracea, ktorá má niekedy na apotheciach vrstvu rias, za vlhka sú zelené, a nie sú lesklé, uprednostňuje chránené vlhšie polohy Blastenia ferruginea sa vyskytuje iba na stromoch, má hrubšiu kôru a menšie apothecia Rufoplaca arenaria s menšími apotheciami, menej červenými s tenkou sotva viditeľnou stielkou Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C/Caloplaca_crenularia.htm http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_crenularia.html http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A0630


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.03.2017 09:30

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, až 10 cm priemer, belavo šedý, zriedka čierny, popraskaný na areoly Apothecia: početné do 1 mm, hrdzavo hnedé, trochu lesklé aj za sucha, niekedy čiastočne alebo úplne černasté, ploché neskôr mierne vypuklé, okraj vyvýšený Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: mierne vlhké kremičité až slabo alkalické skaly a staré múry Nezamieňať s Caloplaca ceracea, ktorá má niekedy na apotheciach vrstvu rias, za vlhka sú zelené, a nie sú lesklé, uprednostňuje chránené vlhšie polohy Caloplaca ferruginea sa vyskytuje iba na stromoch, má hrubšiu kôru a menšie apothecia Caloplaca arenaria s menšími apotheciami, menej červenými s tenkou sotva viditeľnou stielkou Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C/Caloplaca_crenularia.htm  1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, až 10 cm priemer, belavo šedý, zriedka čierny, popraskaný na areoly Apothecia: početné do 1 mm, hrdzavo hnedé, trochu lesklé aj za sucha, niekedy čiastočne alebo úplne černasté, ploché neskôr mierne vypuklé, okraj vyvýšený Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: mierne vlhké kremičité až slabo alkalické skaly a staré múry Nezamieňať s Caloplaca ceracea, ktorá má niekedy na apotheciach vrstvu rias, za vlhka sú zelené, a nie sú lesklé, uprednostňuje chránené vlhšie polohy Blastenia ferruginea sa vyskytuje iba na stromoch, má hrubšiu kôru a menšie apothecia Rufoplaca arenaria s menšími apotheciami, menej červenými s tenkou sotva viditeľnou stielkou Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C/Caloplaca_crenularia.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 15:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Callopisma ferrugineum var. festivum (Ach.) Mudd Callopisma festivum (Ach.) Bagl. Caloplaca ferruginea var. festiva (Ach.) Th. Fr. Caloplaca festiva (Ach.) Zwackh Lecidea caesiorufa var. festiva Ach. Lichen crenularius With. Placodium ferrugineum var. festivum (Ach.) A.L. Sm. Placodium festivum (Ach.) E. Hepp

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 15:24

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnice zubatá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca crenularia  1Caloplaca crenularia

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, až 10 cm priemer, belavo šedý, zriedka čierny, popraskaný na areoly Apothecia: početné do 1 mm, hrdzavo hnedé, trochu lesklé aj za sucha, niekedy čiastočne alebo úplne černasté, ploché neskôr mierne vypuklé, okraj vyvýšený Reakcie: K+ purpurová (apothecia) Substrát: mierne vlhké kremičité až slabo alkalické skaly a staré múry Nezamieňať s Caloplaca ceracea, ktorá má niekedy na apotheciach vrstvu rias, za vlhka sú zelené, a nie sú lesklé, uprednostňuje chránené vlhšie polohy Caloplaca ferruginea sa vyskytuje iba na stromoch, má hrubšiu kôru a menšie apothecia Caloplaca arenaria s menšími apotheciami, menej červenými s tenkou sotva viditeľnou stielkou Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C/Caloplaca_crenularia.htm


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

krásnica

Caloplaca crenularia  (With.) J. L. Laundon