Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Caloplaca citrina »

História popisu - Caloplaca citrina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 07:36

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1krásnica 1krásnica citrónová

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, prakticky pokrytý sorediami, jasno žltý až žlto zelený, rozpukaný na nepravidelné areoly Soredia: na povrchu areol Apothecia: bežné, 0,5-1,5 mm, najprv zanorené, neskôr prisadnuté, oranžové s okrajom tvoreným sorédiami Reakcie: K+ purpurová Substrát: bežný na vápnitých skalách, stenách, betóne a iných umelých substrátoch, kovové ploty, zriedka aj na kôre, machu a pôde Podobná Flavoplaca flavocitrina, niektorými autormi zaraďovaná ako samostatný druh, iba veľmi ťažko odlíšiteľná, ktorej stielka je zelenkastá, soredia šupinkaté, Druhy Candelariella sa veľmi podobajú, ale reakcia na KOH je negatívna Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_citrina.html 1Thallus: kôrovitý, prakticky pokrytý sorediami, jasno žltý až žlto zelený, rozpukaný na nepravidelné areoly Soredia: na povrchu areol Apothecia: bežné, 0,5-1,5 mm, najprv zanorené, neskôr prisadnuté, oranžové s okrajom tvoreným sorediami Reakcie: K+ purpurová Substrát: bežný na vápnitých skalách, stenách, betóne a iných umelých substrátoch, kovové ploty, zriedka aj na kôre, machu a pôde Podobná Flavoplaca flavocitrina, niektorými autormi zaraďovaná ako samostatný druh, iba veľmi ťažko odlíšiteľná, ktorej stielka je zelenkastá, soredia šupinkaté, Druhy Candelariella sa veľmi podobajú, ale reakcia na KOH je negatívna Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_citrina.html http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5447 http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-17.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.03.2017 09:25

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, prakticky pokrytý sorediami, jasno žltý až žlto zelený, rozpukaný na nepravidelné areoly Soredia: na povrchu areol Apothecia: bežné, 0,5-1,5 mm, najprv zanorené, neskôr prisadnuté, oranžové s okrajom tvoreným sorédiami Reakcie: K+ purpurová Substrát: bežný na vápnitých skalách, stenách, betóne a iných umelých substrátoch, kovové ploty, zriedka aj na kôre, machu a pôde Podobná Caloplaca flavocitrina, niektorými autormi zaraďovaná ako samostatný druh, iba veľmi ťažko odlíšiteľná, ktorej stielka je zelenkastá, soredia šupinkaté, Druhy Candelariella sa veľmi podobajú, ale reakcia na KOH je negatívna Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_citrina.html 1Thallus: kôrovitý, prakticky pokrytý sorediami, jasno žltý až žlto zelený, rozpukaný na nepravidelné areoly Soredia: na povrchu areol Apothecia: bežné, 0,5-1,5 mm, najprv zanorené, neskôr prisadnuté, oranžové s okrajom tvoreným sorédiami Reakcie: K+ purpurová Substrát: bežný na vápnitých skalách, stenách, betóne a iných umelých substrátoch, kovové ploty, zriedka aj na kôre, machu a pôde Podobná Flavoplaca flavocitrina, niektorými autormi zaraďovaná ako samostatný druh, iba veľmi ťažko odlíšiteľná, ktorej stielka je zelenkastá, soredia šupinkaté, Druhy Candelariella sa veľmi podobajú, ale reakcia na KOH je negatívna Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_citrina.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 22:42

Český názov:

Old VersionNew Version
1krásnice citronová 1krásnice citrónová


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 15:16

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, prakticky pokrytý sorediami, jasno žltý až žlto zelený, rozpukaný na nepravidelné areoly Soredia: na povrchu areol Apothecia: bežné, 0,5-1,5 mm, najprv zanorené, neskôr prisadnuté, oranžové s okrajom tvoreným sorédiami Reakcie: K+ purpurová Substrát: bežný na vápnitých skalách, stenách, betóne a iných umelých substrátoch, kovové ploty, zriedka aj na kôre, machu a pôde Podobná Caloplaca flavocitrina, niektorými autormi zaraďovaná ako samostatný druh, iba veľmi ťažko odlíšiteľná, ktorej stielka je zelenkastá, soredia šupinkaté, Druhy Candelariella sa veľmi podobajú, ale reakcia na KOH je negatívna Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_citrina.html


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 17:09

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnice citronová


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

krásnica

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.