Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bryoria lanestris »

História popisu - Bryoria lanestris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 15:20

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Alectoria chalybeiformis f. lanestris (Ach.) Hue Alectoria jubata f. tenerrima Cromb. Alectoria jubata var. lanestris Ach. Alectoria lanestris (Ach.) Gyelnik Bryopogon jubatus f. lanestris (Ach.) Oxner Bryopogon lanestris (Ach.) Gyeln. Bryopogon negativus Gyelnik 1<b>Alectoria chalybeiformis f. lanestris</b> <b>(Ach.) Hue</b>, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 3 s&#233;r. <b>2</b>: 277 (1890)<br><b>Alectoria jubata f. lanestris</b> <b>(Ach.) Harm.</b>, <i>Lich. Fr.</i> <b>3</b>: 433 (1907)<br><b>Alectoria jubata f. tenerrima</b> <b>Cromb.</b>, <i>Grevillea</i> <b>12</b>(no. 62): 48 (1883)<br><b>Alectoria jubata var. lanestris</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 592 (1810)<br><b>Alectoria lanestris</b> <b>(Ach.) Gyeln.</b>, <i>Nytt Mag. Natur.</i> <b>70</b>: 58 (1932)<br><b>Alectoria lanestris</b> <b>(Ach.) Gyeln.</b>, <i>Nytt Mag. Natur.</i> <b>70</b>: 58 (1932) <b><font color='#0000FF'>f. lanestris</font></b><br><b>Alectoria lanestris</b> <b>(Ach.) Gyeln.</b>, <i>Nytt Mag. Natur.</i> <b>70</b>: 58 (1932) <b><font color='#0000FF'>var. lanestris</font></b><br><b>Alectoria prolixa f. lanestris</b> <b>(Ach.) Stizenb.</b>, <i>Annln K. K. naturh. Hofmus. Wien</i> <b>7</b>: 129 (1892)<br><b>Bryopogon chalybeiformis f. lanestris</b> <b>(Ach.) M. Choisy</b>, (1953)<br><b>Bryopogon jubatus f. lanestris</b> <b>(Ach.) Oxner</b>, <i>Viznachnilk Lishainikiv</i>: 276 (1937)<br><b>Bryopogon lanestris</b> <b>(Ach.) Gyeln.</b>, <i>Feddes Repert.</i> <b>38</b>: 223 (1935)<br><b>Bryopogon lanestris</b> <b>(Ach.) Gyeln.</b>, <i>Feddes Repert.</i> <b>38</b>: 223 (1935) <b><font color='#0000FF'>f. lanestris</font></b><br><b>Cornicularia jubata var. lanestris</b> <b>(Ach.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i> (Paris) <b>2</b>: 616 (1830)

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16

Cena:

Old VersionNew Version
19 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1341512


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 15:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Brodo et D. Hawksw. 1(Ach.) Brodo & D. Hawksw.


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 17:39

Význam:

Old VersionNew Version
1CR kriticky ohrozený (critically endangered) 1Lišajník CR kriticky ohrozený (critically endangered)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.07.2017 14:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Alectoria chalybeiformis f. lanestris (Ach.) Hue Alectoria jubata f. tenerrima Cromb. Alectoria jubata var. lanestris Ach. Alectoria lanestris (Ach.) Gyelnik Bryopogon jubatus f. lanestris (Ach.) Oxner Bryopogon lanestris (Ach.) Gyeln. Bryopogon negativus Gyelnik


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.07.2017 14:57

Význam:

Old VersionNew Version
1 1CR kriticky ohrozený (critically endangered)


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 18.04.2017 08:10

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 18.04.2017 07:49

Cena:

Old VersionNew Version
1 19

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2017 21:53

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1vousatec vlnatý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Bryoria lanestris  1Bryoria lanestris

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kríčkovitý, konáriky visiace 5-10 cm, veľmi krehké, nepravidelne delené, rovné, 0,1-0,25 mm, hnedo čierne alebo olivovo černasté Soralia: skôr nenápadné, niekedy početné, belavé alebo čierno škvrnité Pycnidia: neznáme Apothecia: neznáme Reakcie: K-, C-, Pd+ oranžová až červená (soralia) Substrát: na ihličnatých stromoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54322


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

fúzatec vlnitý

Bryoria lanestris  (Ach.) Brodo et D. Hawksw.