Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bryoria furcellata »

História popisu - Bryoria furcellata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 17:14

Význam:

Old VersionNew Version
1EX vyhynulý (extinct) 1Lišajník EX vyhynulý (extinct)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.07.2017 14:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Alectoria chalybeiformis f. nidulifera</b> <b>(Norrl.) G. Merr.</b><br><b>Alectoria nidulifera</b> <b>Norrl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>58</b>: 8 (1875)<br><b>Bryopogon nidulifer</b> <b>(Norrl.) Elenkin</b>, <i>Lich. Fl. Ross. Med.</i>: 84 (1906)<br><b>Cetraria furcellata</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. orb. veg.</i> (Lundae) <b>1</b>: 283 (1825) 1<b>Alectoria chalybeiformis f. nidulifera</b> <b>(Norrl.) G. Merr.</b>, <i>Bryologist</i> <b>14</b>: 37 (1911)<br><b>Alectoria nidulifera</b> <b>Norrl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>58</b>: 8 (1875)<br><b>Bryopogon nidulifer</b> <b>(Norrl.) Elenkin</b>, <i>Lich. Fl. Ross. Med.</i>: 84 (1906) <b><font color='#0000FF'>f. nidulifer</font></b><br><b>Bryopogon niduliferum</b> <b>(Norrl.) Elenkin</b>, <i>Lich. Fl. Ross. Med.</i> <b>1</b>: 84 (1906)<br><b>Bryoria furcellata</b> <b>(Fr.) Brodo &amp; D. Hawksw.</b>, <i>Op. bot.</i> <b>42</b>: 103 (1977) <b><font color='#0000FF'>subsp. furcellata</font></b><br><b>Cetraria furcellata</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. orb. veg.</i> (Lundae) <b>1</b>: 283 (1825)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1EX vyhynulý (extinct)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2017 21:47

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kríčkovitý, 3-5 cm, dichotomicky vetvené konáriky 0,3-0,4 mm priemer, svetlo hnedé zriedka tmavo hnedé, na báze tmavšie Pseudocyfely: chýbajú Soralia: obvykle početné, biele alebo škvrnité Apothecia: veľmi zriedkavé, postranné, 0,8-2 mm, okraj hrubý, disky miskovité neskôr vypuklé, svetlo hnedé až červeno hnedé Reakcie: K-, C-, Pd-, Pd+ červená (dreň a soralia) Substrát: ihličnaté stromy v trochu chránených polohách, skaly, zriedka na zemi Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54318


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 16:02

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1vousatec


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

fúzatec

Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw.