Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arthonia patellulata »

História popisu - Arthonia patellulata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 14.08.2017 17:17

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1artónia

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1artonie

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Allarthonia patellulata</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1*</b>: 91 (1903) 1<b>Allarthonia patellulata</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1*</b>: 91 (1903)<br><b>Allarthonia patellulata</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1*</b>: 91 (1903) <b><font color='#0000FF'>f. patellulata</font></b><br><b>Allarthonia patellulata</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1*</b>: 91 (1903) <b><font color='#0000FF'>var. patellulata</font></b>

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník EX vyhynulý (extinct)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, nenápadný alebo zanorený Pycnidia: čierne Apothecia: oblé, prisadnuté so zúženou bázou, 0,2-0,5 mm, disky čierne, bez pruiny, lesklé Reakcie: negatívne Substrát: hladká kôra stromov hlavne Populus tremula Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=52462 http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=149


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

Arthonia patellulata Nyl.