Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arthonia byssacea »

História popisu - Arthonia byssacea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 17:26

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1376373


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 17:25

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Sphaeria byssacea Weigel 1772 (basionym)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1376373 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 14.08.2017 16:52

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 14.08.2017 16:42

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1artónia

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1artonie hedvábitá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Arthonia byssacea  1Arthonia byssacea

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník EX vyhynulý (extinct)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, belavý Pycnidia: rozptýlené, pologuľovité až čiaškovité, čierne, zahalené závojom zo stielky Apothecia: často sterilné, krátko stopkaté 0,1-0,2 mm, Reakcie: negatívne Substrát: kôra starých listnatých stromov Acer, Betula, Thuja Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=105 http://mycoportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=100834 http://www.eseis.ut.ee/LichenPhoto_2200/Arthonia_byssacea_l1.jpg

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1376373


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

Arthonia byssacea  (Weigel) Almq.