Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Anaptychia bryorum »

História popisu - Anaptychia bryorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.07.2017 21:46

Význam:

Old VersionNew Version
1EN ohrozený (endangered) 1Lišajník EN ohrozený (endangered)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 18:04

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Česky jasanovka mechová Thalus: lupeňovitý, šedo hnedý až škoricový, laloky 0,4-0,8 (-1) mm, zospodu hnedé, jednoduché riasinky Apothecia: Reakcie: Substrát: pôda, humus, rašelina, machy, kamene Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54927 1Thalus: lupeňovitý, šedo hnedý až škoricový, laloky 0,4-0,8 (-1) mm, zospodu hnedé, jednoduché riasinky Apothecia: Reakcie: Substrát: pôda, humus, rašelina, machy, kamene Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54927


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 18:04

Význam:

Old VersionNew Version
1 1EN ohrozený (endangered)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: listovitý, šedo hnedý až škoricový Laloky: 0,4-0,8 (-1) mm, zospodu hnedé, riasinky nerozvetvené Substrát: pôda, humus, rašelina, machy, kamene Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Anaptychia%20bryorum 1Česky jasanovka mechová Thalus: lupeňovitý, šedo hnedý až škoricový, laloky 0,4-0,8 (-1) mm, zospodu hnedé, jednoduché riasinky Apothecia: Reakcie: Substrát: pôda, humus, rašelina, machy, kamene Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54927


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 22:21

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1jasanovka mechová

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1341291


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 09:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Anaptychia stippaea (Ach.) Nadv.


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 09:15

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Anaptychia bryorum  1Anaptychia bryorum

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: listovitý, šedo hnedý až škoricový, Laloky: 0,4-0,8 (1) mm, zospodu hnedé, riasinky nerozvetvené, Substrát:pôda, humus, rašelina, machy, kamene Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thallus: listovitý, šedo hnedý až škoricový Laloky: 0,4-0,8 (-1) mm, zospodu hnedé, riasinky nerozvetvené Substrát: pôda, humus, rašelina, machy, kamene Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Anaptychia%20bryorum


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 13.01.2017 12:12

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thalus: listovitý, šedo hnedý až škoricový, Laloky: 0,4-0,8 (1) mm, zospodu hnedé, riasinky nerozvetvené, Substrát:pôda, humus, rašelina, machy, kamene Spracoval: Pavel Gažovčiak

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

jaseňovka machová

Anaptychia bryorum  Poelt