Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Acarospora umbilicata »

História popisu - Acarospora umbilicata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 21:55

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.02.2017 16:41

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, rozpukaný na bradavičnaté areoly, hnedé, vzácne s tenkou pruinou Substrát: kremičité skaly, andezit, bridlice, strešná krytina, v polohách od 110 do 1230 mnm. Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=127870 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Acarospora%20umbilicata 1Thallus: kôrovitý, rozpukaný na bradavičnaté areoly, hnedé, vzácne s tenkou pruinou Substrát: kremičité skaly, andezit, bridlice, strešná krytina, v polohách od 110 do 1230 mnm. Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=127870 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Acarospora%20umbilicata


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.02.2017 09:26

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, rozpukaný na bradavičnaté areoly, hnedé, vzácne s tenkou pruinou Apothecia: Reakcie: Substrát: kremičité skaly, andezit, bridlice, strešná krytina, v polohách od 110 do 1230 mnm. Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=127870 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Acarospora%20umbilicata 1Thallus: kôrovitý, rozpukaný na bradavičnaté areoly, hnedé, vzácne s tenkou pruinou Substrát: kremičité skaly, andezit, bridlice, strešná krytina, v polohách od 110 do 1230 mnm. Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=127870 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Acarospora%20umbilicata


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.02.2017 21:37

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, rozpukaný na bradavičnaté areoly, hnedé, vzácne s tenkou pruinou Apothecia: Reakcie: Substrát: kremičité skaly, andezit, bridlice, strešná krytina, v polohách od 110 do 1230 mnm. Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=127870 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Acarospora%20umbilicata


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 15:00

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1drobnovýtruska nálevkovitá


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

mnohospórovka

Acarospora umbilicata Bagl.