Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Acarospora oligospora »

História popisu - Acarospora oligospora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 21:52

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1375656


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.02.2017 16:38

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, bradavičnatý, do 2 cm, areoly 0,3-1 mm, riedke alebo v malých skupinách, vypuklé, hnedé, zospodu svetlo zelené alebo svetlo hnedé Pycnidia: nepozorované Apothecia: jednotlivé na areole, disky hnedo červené, za mokra červenejú, Reakcie: negatívne Substrát: na žule a pieskovci, štrku a kameňoch v nižších polohách do max 2130 mnm. Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53020 1Thallus: kôrovitý, bradavičnatý, do 2 cm, areoly 0,3-1 mm, riedke alebo v malých skupinách, vypuklé, hnedé, zospodu svetlo zelené alebo svetlo hnedé Pycnidia: nepozorované Apothecia: jednotlivé na areole, disky hnedo červené, za mokra červenejú Reakcie: negatívne Substrát: na žule a pieskovci, štrku a kameňoch v nižších polohách do max 2130 mnm. Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53020


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.02.2017 21:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Acarospora glebosa (Flotow) Korber

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1375656 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.02.2017 21:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1drobnovýtruska řídkovýtrusná

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Acarospora oligospora  1Acarospora oligospora

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, bradavičnatý, do 2 cm, areoly 0,3-1 mm, riedke alebo v malých skupinách, vypuklé, hnedé, zospodu svetlo zelené alebo svetlo hnedé Pycnidia: nepozorované Apothecia: jednotlivé na areole, disky hnedo červené, za mokra červenejú, Reakcie: negatívne Substrát: na žule a pieskovci, štrku a kameňoch v nižších polohách do max 2130 mnm. Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53020

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1375656


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

mnohospórovka

Acarospora oligospora  (Nyl.) Arnold