Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Biscutella laevigata subsp. varia »

História popisu - Biscutella laevigata subsp. varia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 18.05.2013 10:03

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Biscutella laevigata subsp. hungarica - karpatský subendemit, běžný ve vápencových pohořích Slovenska. 1{9864} - karpatský subendemit, běžný ve vápencových pohořích Slovenska.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 18.05.2013 09:45

Výskyt od:

Old VersionNew Version
15 14

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Biscutella laevigata subsp. hungarica - karpatský subendemit, běžný ve vápencových pohořích Slovenska.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 10.12.2012 13:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Biscutella varia Dumort. 1Biscutella varia Dumort.; Biscutella longifolia Vill. sensu Á. et D. Löve;

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Skály, reliktní bory, sutě, písky, kamenité svahy. 1Skály, reliktní bory, sutě, písky, kamenité svahy, v teplých oblastech, převážně nížinách a pahorkatinách na bazickém podkladu. Na Slovensku zasahuje jen na Záhorie.

Význam:

Old VersionNew Version
1V ČR silně ohrožený druh  1V ČR ohrožený (C3), na Slovensku navrženo jeho zařazení do kriticky ohrožených taxonů (CR).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 10.12.2012 12:59

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Skály, reliktní bory, sutě písky, kamenité svahy 1Skály, reliktní bory, sutě, písky, kamenité svahy.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 10.12.2012 12:58

Význam:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 10.12.2012 12:41

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Přízemní listy úzce obkopinaté, na bázi zvolna klínovitě zúžené, celokrajné nebo až hrubě zubaté nebo laločnaté, hustě nebo vzácně řídce chlupaté až olysalé, korunní lístky žluté 1Přízemní listy úzce obkopinaté, na bázi zvolna klínovitě zúžené, celokrajné nebo až hrubě zubaté nebo laločnaté, hustě nebo vzácně řídce chlupaté až olysalé, korunní lístky žluté. Převzato Klíč ke květeně ČR


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 10.12.2012 12:38

dvojštítok hladkoplodý Kernerov

Biscutella laevigata subsp. varia (Dumort.) Rouy et Foucaud
dvojštítek hladkoplodý proměnlivý

Vzácna huba
Výskyt: V. - VII.

Klobúk/Plodnica:

Přízemní listy úzce obkopinaté, na bázi zvolna klínovitě zúžené, celokrajné nebo až hrubě zubaté nebo laločnaté, hustě nebo vzácně řídce chlupaté až olysalé, korunní lístky žluté

Výskyt:

Skály, reliktní bory, sutě písky, kamenité svahy

Význam:

V ČR silně ohrožená druh