Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius causticus »

História popisu - Cortinarius causticus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 20.02.2018 17:46

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec pribledlý 1pavučinovec horký

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cortinarius causticus var. cariosipes</b> <b>Melot</b>, <i>Acta Botanica Islandica</i> <b>12</b>: 91 (1995)<br><b>Cortinarius causticus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 270 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. causticus</font></b><br><b>Cortinarius causticus var. tenuisporus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc. &amp; Fillion</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>10</b>: 490 (2000)<br><b>Hygramaricium causticum</b> <b>(Fr.) Locq.</b>, <i>Fl. Mycol.</i>, 3. Cortinariales-A.: 146 (1979) [1977] 1<b>Cortinarius causticus var. cariosipes</b> <b>Melot</b>, <i>Acta Botanica Islandica</i> <b>12</b>: 91 (1995)<br><b>Cortinarius causticus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 270 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. causticus</font></b><br><b>Cortinarius causticus var. tenuisporus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc. &amp; Fillion</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>10</b>: 490 (2000)<br><b>Gomphos causticus</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 853 (1891)<br><b>Hygramaricium causticum</b> <b>(Fr.) Locq.</b>, <i>Fl. Mycol.</i>, 3. Cortinariales-A.: 146 (1979) [1977]

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1 1SK názov podľa: horký (Škubla 2003), horký (Škubla 2007)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 21:19

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Phlegmacium causticum Ricken 1912, Velenovský 1920. 1<b>Cortinarius causticus var. cariosipes</b> <b>Melot</b>, <i>Acta Botanica Islandica</i> <b>12</b>: 91 (1995)<br><b>Cortinarius causticus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 270 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. causticus</font></b><br><b>Cortinarius causticus var. tenuisporus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc. &amp; Fillion</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>10</b>: 490 (2000)<br><b>Hygramaricium causticum</b> <b>(Fr.) Locq.</b>, <i>Fl. Mycol.</i>, 3. Cortinariales-A.: 146 (1979) [1977]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1232938


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 21.09.2013 13:49

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec 1pavučinovec pribledlý


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.01.2013 11:46

Výskyt od:

Old VersionNew Version
110 19

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Veľmi premenlivá huba tvarom aj veľkosťou, ktorá sa aj napriek tomu pomerne ľahko spoznáva podľa svetlého klobúka ktorý je pokrytý horkým slizom. Klobúk olizneme jazykom. Dužina nieje horká. Pretože má tento druh trochu slizký hlúbik, tvorí prechod k podrodu Myxacium a blíži sa k rodu Cortinarius (Myxacium) vibratilis (Fr.) Fr. Preto ju Ricken zaradil do rodu Myxacium a tak isto to robí aj Moser.  1Veľmi premenlivá huba tvarom aj veľkosťou, ktorá sa aj napriek tomu pomerne ľahko spoznáva podľa svetlého klobúka ktorý je pokrytý horkým slizom. Klobúk olizneme jazykom. Dužina nieje horká. Pretože má tento druh trochu slizký hlúbik, tvorí prechod k podrodu Myxacium a blíži sa k rodu Cortinarius (Myxacium) vibratilis (Fr.) Fr. Preto ju Ricken zaradil do rodu Myxacium a tak isto to robí aj Moser. Autorom celého opisu je Albert Pilát (NAŠE HOUBYII Kritické druhy našich hub 1959)


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 14.01.2013 23:37

Český názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec 1pavučinec přibledlý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius galeobdolon 1Cortinarius causticus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Melot 1Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Phlegmacium causticum Ricken 1912, Velenovský 1920.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 110

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Bledo zafarbený menši druh s klobúkom pokrytým slizom veľmi horkej chuti s hlúbikom za vlhka trochu slizkým, s dužinou miernej chuti belavookrovastým potom svetlookrovým do hrdzava, rastúci v pod ihličnanmi. Klobúk je 20-60mm široký, dosť tenko, len uprostred viac mäsitejší, najprv skoro pologuľovito sklenutý, neskôr hrbatý s temenom dosť plochým často však k okraju skoro kolmo dole zohnutý, oblúkato vykrajovaný a zvlnený, hladký, lysý, mierne slizký, pokrytý veľmi horkým slizom, skoro vysýchajúcim a potom obyčajne hodvábne lesklý, v mladosti belavý, niekedy skoro biely, slabo krémovookrový, alebo sivastý až belavo oinovatený od univerzálneho vela, ktoré však skoro stráca, potom obyčajne okrový až izabelový, na temeni často s odtieňom oranžovohrdzavým, slabo nasiakavý s pokožkou dosť hrubou a v útržkoch zlúpnuteľnou, horkou.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú stredne husté, ale väčšinou dosť široké (3-6mm),pripojené a pri hlúbiku málo vykrojené, najprv krémovookrové, potom okrové až okrovo alebo nažltlo škoricové s ostrím dosť rovným v mladosti svetlejším, potom rovnako zafarbeným dole často pritlačno rebernaté

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Hlúbik je 4-8 x 0,8-1,5 cm, dosť pružný, skoro valcovitý, častejšie však mierne, redšie i viacej kyjovitý, alebo vretenovitý a na bázi trochu koreňovito stenčený a často dole zakrivený, niekedy aj sploštený, plný, neskôr dutý, hore trochu oinovatený, biely, svetlo krémový a neskôr až bledookrový, spočiatku vláknito žíhaný a trochu slizký, potom suchý a lysý, len v hornej tretine obyčajne s nepravidelnými pásikmi z vlákien kortíny, ktoré bývajú neskôr poprášené hrdzavými výtrusmi.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Dužina je nasiakavá, oschnutá, biela, navlhlá belavo krémová až trochu krémovo plavá, slabo voniaca (za čerstvým drevom alebo chloroformom), chutí mierne, sladko, okrem pokožky a slizu, ktoré chutia veľmi horko.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Okrovohrdzavý.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Bazídie 30-40x6,5-8µm. Ostrie lupeňov je homomorfné. Výtrusy sú elipsovité s apikulom, žltohnedé, veľmi jemne bradavičkaté, 6,5-8 (9) x 4-4,5 µm veľké,

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Podobný a príbuzný je Cortinarius crystallinus Fr. ktorý je celý horký a má klobúk s tónom oranžovohnedým, na okraji často belavý, 4-6 cm v priemere. Lupene má hrdzavo okrovohnedé a hlúbik belavý alebo okrový, bruchato kyjovitý, výtrusy 6-8,5 x 4-6 µm veľké. Rastie v listnatých aj ihličnatých lesoch.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na zemi v ihličnatých lesoch, hlavne pod jedľami a smrekmi, ktorý je pravdepodobne hojnejší na nevápenatých pôdach.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Veľmi premenlivá huba tvarom aj veľkosťou, ktorá sa aj napriek tomu pomerne ľahko spoznáva podľa svetlého klobúka ktorý je pokrytý horkým slizom. Klobúk olizneme jazykom. Dužina nieje horká. Pretože má tento druh trochu slizký hlúbik, tvorí prechod k podrodu Myxacium a blíži sa k rodu Cortinarius (Myxacium) vibratilis (Fr.) Fr. Preto ju Ricken zaradil do rodu Myxacium a tak isto to robí aj Moser.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.01.2013 19:48

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius causticus 1Cortinarius galeobdolon

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1NCL (1960) 1Melot


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 05.12.2012 19:52

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius galeobdolon 1Cortinarius causticus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Melot 1NCL (1960)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1412862 10


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 02.12.2012 11:04

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius causticus 1Cortinarius galeobdolon

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Melot

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1412862


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 02.12.2012 11:00

pavučinovec

Cortinarius causticus
pavučinovec