Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius rigens »

História popisu - Cortinarius rigens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 20.02.2018 18:59

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus rigens</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 288 (1801)<br><b>Agaricus rigens</b> <b>(Pers.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 34 (1900)<br><br><b>Cortinarius duracinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 304 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius duracinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 304 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. duracinus</font></b><br><b>Cortinarius duracinus f. iners</b> <b>Bidaud</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux, Carteret &amp; Eyssartier, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>17</b>(1): 1176 (2008)<br><b>Cortinarius duracinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 304 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. duracinus</font></b><br><b>Cortinarius duracinus var. raphanicus</b> <b>M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 324 (1967)<br><b>Hydrocybe duracina var. raphanica</b> <b>M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 166 (1953)<br><b>Hydrocybe rigens</b> <b>(Pers.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 120 (1877) 1<b>Agaricus rigens</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 288 (1801)<br><br><b>Cortinarius duracinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 304 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius duracinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 304 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. duracinus</font></b><br><b>Cortinarius duracinus f. iners</b> <b>Bidaud</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux, Carteret &amp; Eyssartier, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>17</b>(1): 1176 (2008)<br><b>Cortinarius duracinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 304 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. duracinus</font></b><br><b>Cortinarius duracinus var. raphanicus</b> <b>M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 324 (1967)<br><b>Gomphos duracinus</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 853 (1891)<br><b>Gomphos rigens</b> <b>(Pers.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 854 (1891)<br><b>Hydrocybe duracina</b> <b>(Fr.) Ricken</b>, (1915)<br><b>Hydrocybe duracina</b> <b>(Fr.) Ricken</b>, (1915) <b><font color='#0000FF'>var. duracina</font></b><br><b>Hydrocybe duracina var. raphanica</b> <b>M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 166 (1953)<br><b>Hydrocybe rigens</b> <b>(Pers.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 120 (1877)

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1 1Sk názov podľa: koreňujúci (Škubla 2003), koreňujúci (spravodajca SMS 9)


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 17.05.2014 22:15

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec tvrdkastý 1pavučinovec koreňujúci


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 20:20

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus rigens Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 357 (1801) Cortinarius duracinus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 304 (1838) [1836] Cortinarius duracinus var. raphanicus M.M. Moser Pluteus cervinus var. rigens (Pers.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 665 (1887) 1<b>Agaricus rigens</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 288 (1801)<br><b>Agaricus rigens</b> <b>(Pers.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 34 (1900)<br><br><b>Cortinarius duracinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 304 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius duracinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 304 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. duracinus</font></b><br><b>Cortinarius duracinus f. iners</b> <b>Bidaud</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux, Carteret &amp; Eyssartier, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>17</b>(1): 1176 (2008)<br><b>Cortinarius duracinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 304 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. duracinus</font></b><br><b>Cortinarius duracinus var. raphanicus</b> <b>M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 324 (1967)<br><b>Hydrocybe duracina var. raphanica</b> <b>M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 166 (1953)<br><b>Hydrocybe rigens</b> <b>(Pers.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 120 (1877)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1167302


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.03.2013 16:38

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1Výtrusy 8,5-11 x 4,5-6 μm, eliptické, úzko elipsoidné až valcovité, slabo až stredne bradavičkaté až akosi vretenovité, stredne až naozaj silno dextrinoidné.  1Výtrusy 8,5-11 x 4,5-6 μm, eliptické, úzko elipsoidné až valcovité, slabo až stredne bradavičkaté až akosi vretenovité, stredne až naozaj silno dextrinoidné. Bazidie 30-35 x 8-9 μm.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Zriedkavá varieta, C. raphanicus Mos., má širšie lupene a reďkovkovú vôňu (podľa IF syn.).

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Jedlá, ale málo cenená huba, podradnej chuti a vône.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Je to variabilný druh: veľký alebo malý, klobúk v rôznych hnedých tónoch, avšak vždy bledý. Huba sa určuje podľa tuhého, sivastobieleho, lysého, viac-menej koreňujúceho hlúbika. 1Je to variabilný druh: veľký alebo malý, klobúk v rôznych hnedých tónoch, avšak vždy bledý. Huba sa určuje podľa tuhého, sivastobieleho, lysého, viac-menej koreňujúceho hlúbika.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.03.2013 16:24

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk 45-70 mm, silno nasiakavý, kužeľovitý, tupo kužeľovitý, neskôr nízko kužeľovitý, často koncentrický, okraj zamlada s tenkou bielou obrubou, niekedy s hrboľom, neskôr kužeľovitý až klenutý, holý, hladký; bledohnedý až marhuľovožltý, karamelovohnedý až hnedý, silno nasiakavý

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene stredne husté, široké; bledo sivastohnedé, neskôr hnedé, škoricové; ostrie tak trocha bledšie.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Hlúbik 80-170 x 8-15 mm, belavo hodvábne vláknitý, neskôr bledohnedý; celková plachtička biela, veľmi riedka, vzácna.; kortína biela.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Dužina bledo žltohnedá, bledo belavohnedá; vôňa niekedy slabo nemocničná, alebo trochu reďkovková; exsikáty s hnedým klobúkom, často s čiernym stredom a s hnedastobielym hlúbikom.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Hrdzavohnedý.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy 8,5-11 x 4,5-6 μm, eliptické, úzko elipsoidné až valcovité, slabo až stredne bradavičkaté až akosi vretenovité, stredne až naozaj silno dextrinoidné.

Makrochemické reakcie:

Old VersionNew Version
1 1Reakcie: NaOH, AgNO3, fenol nepodstatná; kyselina FeCl3 zelenkastočierna.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie vo všetkých druhoch smrekových, jedľových lesov, na bohatej až vápnitej pôde, často jednotlivo; neskoré leto až jeseň; príležitostný v bore.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Je to variabilný druh: veľký alebo malý, klobúk v rôznych hnedých tónoch, avšak vždy bledý. Huba sa určuje podľa tuhého, sivastobieleho, lysého, viac-menej koreňujúceho hlúbika.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 28.02.2008 21:04

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius duracinus 1Cortinarius rigens

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus rigens Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 357 (1801) Cortinarius duracinus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 304 (1838) [1836] Cortinarius duracinus var. raphanicus M.M. Moser Pluteus cervinus var. rigens (Pers.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 665 (1887)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 19

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.01.2002 00:00

Pavučinovec tvrdkastý

Cortinarius duracinus
Pavučinec natvrdlý