Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Neobulgaria premnophila »

História popisu - Neobulgaria premnophila

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 11.11.2012 21:42

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1neobulgária 1neobulgária smreková


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 11.11.2012 20:54

neobulgária

Neobulgaria premnophila Roll-Hansen & H. Roll-Hansen (1979)

Vzácna huba

Výskyt:

Vyrastá pravdepodobne len na dreve ihličnanov, a možno len smrekov.