Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius decipiens »

História popisu - Cortinarius decipiens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.05.2013 09:57

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.05.2013 09:54

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Cortinarius decipiens var. atrocaeruleus (M.M. Moser ex M.M. Moser) H. Lindstr. 1Cortinarius decipiens var. atrocaeruleus (M.M. Moser ex M.M. Moser) H. Lindstr. (C. atrocoeruleus, C. bombycinus, C Casimiri, C. contrarius, C. decipiens, C. fraternus, C. gallurae, C. hoffmannii, C. petroselineus, C. sertipes, C. subturibulosus, C. urdaibaiensis a C. vernus)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Je to veľmi premenlivý druh.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 28.05.2013 12:11

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1Spóry: 7,5-10 x 4-6 μm, Q = 1,37; eliptické až valcovité, mierne bradavičkaté. 1Spóry: 7,5-10 x 4-6 μm, Q = 1,70; eliptické až valcovité, mierne bradavičkaté.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.04.2013 19:50

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1Spóry: 7,5-10 x 4-6 μm, eliptické až valcovité, mierne bradavičkaté. 1Spóry: 7,5-10 x 4-6 μm, Q = 1,37; eliptické až valcovité, mierne bradavičkaté.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 19.01.2013 20:39

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 19

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk10-40 mm; môže byť klenutý, so širokým hrboľom, alebo špicatý, tmavo fialový až purpurovo-hnedý, alebo gaštanovo-hnedý, neskôr sivohnedý s tmavo-hnedým stredom; zamlada inovaťový, jemne vrastene vláknitý, sľudový; môže byť špicatý.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene purpurovo-hnedé až ďatľovo-hnedé s bledým ostrím; dosť široké.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Hlúbik sivasto-fialový, skoro sivohnedý; sľudový, bielo zónovaný až bledo fialovkastý; zamladi s modrým nádychom na vrchole. Plachtička sivasto fialová aţ biela, dosť hojná; kortína sivasto-fialová.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Dužina sivasto-fialová až purpurovo-hnedá, niekedy fialovo mramorovaná.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Hrdzavohnedý.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Spóry: 7,5-10 x 4-6 μm, eliptické až valcovité, mierne bradavičkaté.

Makrochemické reakcie:

Old VersionNew Version
1 1Reakcie: NaOH nepodstatná.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Cortinarius decipiens var. atrocaeruleus (M.M. Moser ex M.M. Moser) H. Lindstr.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie hlavne pod listnatými stromami, hlavne: vŕba a lieska, ale aj vo vysokohorských jedlinách a smrečinách; Vo vyšších polohách je dosť bežný.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1224550


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.01.2012 23:19

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.01.2002 00:00

pavučinovec čiernohrboľový

Cortinarius decipiens
pavučinec zaniklý