Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii »

História popisu - Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 08.10.2012 14:54

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lodyha přímá, 20-60 cm dlouhá, někdy červeně naběhlá, v mládí pavučinatě vlnatá, olysávající, listy bylinné, ploché, celistvé, na okraji nepravidelně osténkaté, osténky tuhé, úbory včetně zákrovu až 75mm v průměru, listy přízemní růžice podlouhlé až čarkovitě kopinaté, v době květu zaschlé, dolní a střední lodyžní listy přisedlé až poloobjímavé, nejhořejší kopinaté přecházejí v zákrovní listeny, úbory na konci větví jednotlivé, v počtu až 5, lůžko úboru s plevkami dřípenými, delšími než květy, květy s korunou žlutavou, v horní části červenofialovou. Převzato Květena ČR, svazek 7, str. 360 1Lodyha přímá, 20-60 cm dlouhá, někdy červeně naběhlá, v mládí pavučinatě vlnatá, olysávající, listy bylinné, ploché, celistvé, na okraji nepravidelně osténkaté, osténky tuhé, úbory včetně zákrovu až 75 mm v průměru, listy přízemní růžice podlouhlé až čárkovitě kopinaté, v době květu zaschlé, dolní a střední lodyžní listy přisedlé až poloobjímavé, nejhořejší kopinaté přecházejí v zákrovní listeny, úbory na konci větví jednotlivé, v počtu až 5, lůžko úboru s plevkami dřípenými, delšími než květy, květy s korunou žlutavou, v horní části červenofialovou. Převzato Květena ČR, svazek 7, str. 360

Význam:

Old VersionNew Version
1V ČR kriticky ohrožený druh (C1) 1V ČR ohrožený taxon (C3).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 08.10.2012 14:45

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lodyha přímá, 20-60 cm dlouhá, někdy červeně naběhlá, v mládí pavučinatě vlnatá, olysávající, listy bylinné, ploché, celistvé, na okraji nepravidelně osténkaté, osténky tuhé, úbory všetně zákrovu až 75mm v průměru, listy přízemní růžice podlouhlé až čarkovitě kopinaté, v době květu zaschlé, dolní a střední lodyžní listy přisedlé až poloobjímavé, nejhořejší kopinaté přecházejí v zákrovní listeny, úbory na konci větví jednotlivé, v počtu až 5, lúžko úboru s plevkami dřípenými, delšími než květy, květy s korunou žlutavou, v horní části červenofialovou. Převzato Květena ČR, svazek 7, str. 360 1Lodyha přímá, 20-60 cm dlouhá, někdy červeně naběhlá, v mládí pavučinatě vlnatá, olysávající, listy bylinné, ploché, celistvé, na okraji nepravidelně osténkaté, osténky tuhé, úbory včetně zákrovu až 75mm v průměru, listy přízemní růžice podlouhlé až čarkovitě kopinaté, v době květu zaschlé, dolní a střední lodyžní listy přisedlé až poloobjímavé, nejhořejší kopinaté přecházejí v zákrovní listeny, úbory na konci větví jednotlivé, v počtu až 5, lůžko úboru s plevkami dřípenými, delšími než květy, květy s korunou žlutavou, v horní části červenofialovou. Převzato Květena ČR, svazek 7, str. 360


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 08.10.2012 14:39

krasovlas Biebersteinov pravý

Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii
pupava Biebersteinova pravá

Vzácna huba
Výskyt: VII. - IX.

Klobúk/Plodnica:

Lodyha přímá, 20-60 cm dlouhá, někdy červeně naběhlá, v mládí pavučinatě vlnatá, olysávající, listy bylinné, ploché, celistvé, na okraji nepravidelně osténkaté, osténky tuhé, úbory všetně zákrovu až 75mm v průměru, listy přízemní růžice podlouhlé až čarkovitě kopinaté, v době květu zaschlé, dolní a střední lodyžní listy přisedlé až poloobjímavé, nejhořejší kopinaté přecházejí v zákrovní listeny, úbory na konci větví jednotlivé, v počtu až 5, lúžko úboru s plevkami dřípenými, delšími než květy, květy s korunou žlutavou, v horní části červenofialovou.
Převzato Květena ČR, svazek 7, str. 360

Výskyt:

Křovinaté stráně, lesní světliny, borové lesy na vysýchavých půdách.

Význam:

V ČR kriticky ohrožený druh (C1)