Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Coprotus winteri »

História popisu - Coprotus winteri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 18.09.2012 22:12

vreckovník Winterov

Coprotus winteri (Marchal) Kibr.


Výskyt: IV. - X.

Klobúk/Plodnica:

plodničky 0,3-0,5 mm.

Výtrusný prach:

Vrecká s približne 256 výtrusmi.

Výskyt:

konský trus

Význam:

saprofyt na konskom truse

Poznámka / Zaujímavosti:

pravdepodobne len tretí nález na svete