Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Senecio sarracenicus »

História popisu - Senecio sarracenicus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 30.12.2013 13:52

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 30.12.2013 13:51

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku zraniteľný druh (VU). V ČR silně ohrožený druh (C2b), zákonem chráněný. 1Na Slovensku zraniteľný druh (VU), zákonom chránený. V ČR silně ohrožený druh (C2b), zákonem chráněný.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 30.12.2013 13:49

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Pobřežní křoviny 1Pobřežní křoviny, rákosiny, údolní nivy a vlhké zaplavované louky v nížinách a říčních úvalech.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku zraniteľný druh (VU) V ČR silně ohrožený druh (C2) 1Na Slovensku zraniteľný druh (VU). V ČR silně ohrožený druh (C2b), zákonem chráněný.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 07.09.2012 20:25

starček poriečny

Senecio sarracenicus L.
starček poříční

Vzácna huba
Výskyt: VIII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Lodyhy až 200cm vysoké,v horní části hustě olistěné, nahoře jemně pýřité, dole lysé, listy podlouhlé, zúženou bází přisedlé, na okraji ostře pilovité, zákrovních listenů 8-13, na špičce černých, listenů zákrovečku 3-5, dosahujících do poloviny zákrovu.
Převzato Květena ČR, svazek7, str. 254 a Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Pobřežní křoviny

Význam:

Na Slovensku zraniteľný druh (VU)
V ČR silně ohrožený druh (C2)