Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gemmamyces piceae »

História popisu - Gemmamyces piceae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 19.01.2019 16:23

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cucurbitaria piceae 1Gemmamyces piceae

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Borthw. 1(Borthw.) Casagr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cucurbidothis piceae</b> <b>(Borthw.) Petr.</b>, <i>Sydowia</i> <b>23</b>(1-6): 270 (1970) [1969]<br><b>Gemmamyces piceae</b> <b>(Borthw.) Casagr.</b>, <i>Phytopath. Z.</i> <b>66</b>: 119 (1969) 1Cucurbidothis piceae (Borthw.) Petr., Sydowia 23(1-6): 270 (1970) [1969] Cucurbitaria piceae Borthw., Notes R. bot. Gdn Edinb. 20: 259 (1909)

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Běžný parazit na koncových pupenech Picea ssp., především na Picea pungens.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Ze studie z roku 2017 jasně vychází fylogenetická příslušnost k čeledi Melanommataceae do samostatného rodu Gemmamyces. Neaktualizovat dle IF.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1245152 10


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 20.02.2013 20:46

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1kukurbitária


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 20.08.2012 22:46

Český názov:

Old VersionNew Version
1kloubnatka smrková 1klubnatka smrková


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 20.08.2012 22:38

Cucurbitaria piceae Borthw.
kloubnatka smrková