Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phelipanche bohemica »

História popisu - Phelipanche bohemica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 30.11.2012 12:54

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Poměrně vysoká bylina (až 70 cm) s tlustou nafialovělou lodyhou a velkým množstvím (až 60) modrofialových květů, které jsou hustě narostlé a vůči vřetenu šikmo vzhůru směřující. Blizna je nažloutlá. V odborné literatuře často hodnocena jen jako poddruh druhu {11193}, ten se však podle nejnovějších studií liší v mnoha znacích morfologických (blizna čistě bílá, menší vzrůst, květenství řidší a květy horizontálně odstálé od vřetene), molekulárních i ekologických (pevná vazba na jiného hostitele - řebříčky). Záměna je možná také za podobně modře kvetoucí druh {10340}, který obsazuje podobné biotopy, ten má však smetanově bílou lodyhu, čistě bílou bliznu a jinak zakřivené korunní trubky. 1Poměrně vysoká bylina (až 70 cm) s tlustou nafialovělou lodyhou a velkým množstvím (až 60) modrofialových květů, které jsou hustě narostlé a vůči vřetenu šikmo vzhůru směřující. Blizna je nažloutlá.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1V odborné literatuře často hodnocena jen jako poddruh druhu {11193}, ten se však podle nejnovějších studií liší v mnoha znacích morfologických (blizna čistě bílá, menší vzrůst, květenství řidší a květy horizontálně odstálé od vřetene), molekulárních i ekologických (pevná vazba na jiného hostitele - řebříčky). Záměna je možná také za podobně modře kvetoucí druh {10340}, který obsazuje podobné biotopy, ten má však smetanově bílou lodyhu, čistě bílou bliznu a jinak zakřivené korunní trubky.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.08.2012 09:52

Význam:

Old VersionNew Version
1Velmi vzácný druh ohrožený v celoevropském měřítku, v ČR považován za kriticky ohrožený (C1). 1Velmi vzácný druh ohrožený v celoevropském měřítku, v ČR považován za kriticky ohrožený (C1r).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje pouze na druhu {11516}. 1Parazituje pouze na druhu {11516}. Taxonomická poznámka: V české literatuře včetně poslední verze červeného seznamu (2012) je uvedena jako Phelipanche purpurea subsp. bohemica.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.07.2012 20:25

Český názov:

Old VersionNew Version
1záraza nachová česká 1mordovka česká

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Poměrně vysoká bylina (až 70 cm) s tlustou nafialovělou lodyhou a velkým množstvím (až 60) modrofialových květů, které jsou hustě narostlé a vůči vřetenu šikmo vzhůru směřující. Blizna je nažloutlá. Ve odborné literatuře často hodnocena jen jako poddruh {11193}, ten se však liší v mnoha znacích morfologických (blizna čistě bílá, menší vzrůst, květenství řidší a květy horizontálně odstálé od vřetene), molekulárních i ekologických (pevná vazba na jiného hostitele - řebříčky). Záměna je možná také za podobně modře kvetoucí druh {10340}, který obsazuje podobné biotopy, ten má však smetanově bílou lodyhu, čistě bílou bliznu a jinak zakřivené korunní trubky. 1Poměrně vysoká bylina (až 70 cm) s tlustou nafialovělou lodyhou a velkým množstvím (až 60) modrofialových květů, které jsou hustě narostlé a vůči vřetenu šikmo vzhůru směřující. Blizna je nažloutlá. V odborné literatuře často hodnocena jen jako poddruh druhu {11193}, ten se však podle nejnovějších studií liší v mnoha znacích morfologických (blizna čistě bílá, menší vzrůst, květenství řidší a květy horizontálně odstálé od vřetene), molekulárních i ekologických (pevná vazba na jiného hostitele - řebříčky). Záměna je možná také za podobně modře kvetoucí druh {10340}, který obsazuje podobné biotopy, ten má však smetanově bílou lodyhu, čistě bílou bliznu a jinak zakřivené korunní trubky.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 22.07.2012 20:06

Český názov:

Old VersionNew Version
1mordovka česká 1záraza nachová česká


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.07.2012 12:23

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Poměrně vysoká bylina (až 70 cm) s tlustou nafialovělou lodyhou a velkým množstvím (až 60) modrofialových květů, které jsou hustě narostlé a vůči vřetenu šikmo vzhůru směřující. Blizna je nažloutlá. Ve odborné literatuře často hodnocena jen jako poddruh {11193}, ten se však liší v mnoha znacích morfologických (blizna čistě bílá, menší vzrůst, květenství řidší a květy horiozontálně odstále od vřetene), molekulárních i ekologických (pevná vazba na jiného hostitele - řebříčky). Záměna je možná také za modře kvetoucí druh {10340}, který obsazuje podobné biotopy, ten má však smetanově bílou lodyhu, čistě bílou bliznu a jinak zakřivené korunní trubky. 1Poměrně vysoká bylina (až 70 cm) s tlustou nafialovělou lodyhou a velkým množstvím (až 60) modrofialových květů, které jsou hustě narostlé a vůči vřetenu šikmo vzhůru směřující. Blizna je nažloutlá. Ve odborné literatuře často hodnocena jen jako poddruh {11193}, ten se však liší v mnoha znacích morfologických (blizna čistě bílá, menší vzrůst, květenství řidší a květy horizontálně odstálé od vřetene), molekulárních i ekologických (pevná vazba na jiného hostitele - řebříčky). Záměna je možná také za podobně modře kvetoucí druh {10340}, který obsazuje podobné biotopy, ten má však smetanově bílou lodyhu, čistě bílou bliznu a jinak zakřivené korunní trubky.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.07.2012 12:21

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje pouze na druhu Artemisia campestris. 1Parazituje pouze na druhu {11516}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.07.2012 12:17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Poměrně vysoká bylina (až 70 cm) s tlustou nafialovělou lodyhou a velkým množstvím (až 60) modrofialových květů, které jsou hustě narostlé a vůči vřetenu šikmo vzhůru směřující. Blizna je nažloutlá. Ve odborné literatuře často hodnocena jen jako poddruh Phelipanche purpurea, ten se však liší v mnoha znacích morfologických (blizna čistě bílá, menší vzrůst, květenství řidší a květy horiozontálně odstále od vřetene), molekulárních i ekologických (pevná vazba na jiného hostitele - řebříčky). Záměna je možná také za modře kvetoucí druh Phelipanche arenaria, který obsazuje podobné biotopy, ten má však smetanově bílou lodyhu, čistě bílou bliznu a jinak zakřivené korunní trubky. 1Poměrně vysoká bylina (až 70 cm) s tlustou nafialovělou lodyhou a velkým množstvím (až 60) modrofialových květů, které jsou hustě narostlé a vůči vřetenu šikmo vzhůru směřující. Blizna je nažloutlá. Ve odborné literatuře často hodnocena jen jako poddruh {11193}, ten se však liší v mnoha znacích morfologických (blizna čistě bílá, menší vzrůst, květenství řidší a květy horiozontálně odstále od vřetene), molekulárních i ekologických (pevná vazba na jiného hostitele - řebříčky). Záměna je možná také za modře kvetoucí druh {10340}, který obsazuje podobné biotopy, ten má však smetanově bílou lodyhu, čistě bílou bliznu a jinak zakřivené korunní trubky.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 04.07.2012 12:14

zárazovec český

Phelipanche bohemica (Čelak.) Holub et Zázvorka
mordovka česká

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Poměrně vysoká bylina (až 70 cm) s tlustou nafialovělou lodyhou a velkým množstvím (až 60) modrofialových květů, které jsou hustě narostlé a vůči vřetenu šikmo vzhůru směřující. Blizna je nažloutlá.
Ve odborné literatuře často hodnocena jen jako poddruh Phelipanche purpurea, ten se však liší v mnoha znacích morfologických (blizna čistě bílá, menší vzrůst, květenství řidší a květy horiozontálně odstále od vřetene), molekulárních i ekologických (pevná vazba na jiného hostitele - řebříčky).
Záměna je možná také za modře kvetoucí druh Phelipanche arenaria, který obsazuje podobné biotopy, ten má však smetanově bílou lodyhu, čistě bílou bliznu a jinak zakřivené korunní trubky.

Výskyt:

Skalní stepi a suché výslunné úhory na bazickém podkladu.
Poprvé popsána z Velké hory u Karlštejna (Český kras), vyskytuje se také v Českém středohoří, na Moravě ani na Slovensku dosud nikdy nezjištěna. Vyskytuje se také v Německu, Rakousku, Švýcarsku, velmi vzácně i v Polsku, Francii, Španělsku a Itálii.

Význam:

Velmi vzácný druh ohrožený v celoevropském měřítku, v ČR považován za kriticky ohrožený (C1).

Poznámka / Zaujímavosti:

Parazituje pouze na druhu Artemisia campestris.