Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orobanche alba subsp. major »

História popisu - Orobanche alba subsp. major

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.07.2014 11:30

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné travnaté stráně, terasy, úhory, travnaté a křovinaté svahy zejména na bazických podkladech. Obvykle neroste na extrémně suchých stanovištích. V Čechách rozšířená v jihozápadní části Českého středohoří, na Moravě zejména v Bílých Karpatech, jinde jen velmi vzácně. Rozšíření na Slovensku je zatím málo známé, potvrzena byla v Bielych Karpatoch a v Slovenskom krase. 1Výslunné travnaté stráně, terasy, úhory, travnaté a křovinaté svahy zejména na bazických podkladech. Obvykle neroste na extrémně suchých stanovištích. V Čechách rozšířená v jihozápadní části Českého středohoří, na Moravě zejména v Bílých Karpatech, jinde jen velmi vzácně. Rozšíření na Slovensku je zatím málo známé, potvrzena byla v Bielych Karpatoch, na Devíne, v okolí Štúrova a v Slovenskom krase.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.10.2013 09:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orobanche epithymum var. major Čelak.; Orobanche epithymum var. superba Solms; Orobanche alba f. maxima G. Beck; Orobanche alba var. epithymoides f. major (Čelakovsky) Soó; 1Orobanche epithymum var. major Čelak.; Orobanche epithymum var. superba Solms; Orobanche alba f. maxima G. Beck; Orobanche alba var. epithymoides f. major (Čelakovsky) Soó; Orobanche alba subsp. typica var. typica f. maxima G. Beck;

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné travnaté stráně, terasy, úhory, travnaté a křovinaté svahy, obvykle však neroste na extrémně suchých stanovištích. V Čechách rozšířená v Českém středohoří, na Moravě zejména v Bílých Karpatech, jinde jen velmi vzácně. Rozšíření na Slovensku je zatím málo známé. 1Výslunné travnaté stráně, terasy, úhory, travnaté a křovinaté svahy zejména na bazických podkladech. Obvykle neroste na extrémně suchých stanovištích. V Čechách rozšířená v jihozápadní části Českého středohoří, na Moravě zejména v Bílých Karpatech, jinde jen velmi vzácně. Rozšíření na Slovensku je zatím málo známé, potvrzena byla v Bielych Karpatoch a v Slovenskom krase.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje na šalvějích, zejména na druzích {7864}, {8085} a {10449}. Taxonomická poznámka: Tento taxon není některými odborníky uznáván, často se uvádí jen jako forma nebo varieta, nejčastěji pod jménem Orobanche alba f. maxima G. Beck. 1Parazituje na šalvějích, zejména na druzích {7864}, {8085} a {10449}. Poprvé byla popsána roku 1871 českým botanikem Ladislavem Čelakovským. Taxonomická poznámka: Tento taxon není některými odborníky uznáván, často se uvádí jen jako forma nebo varieta, nejčastěji pod jménem Orobanche alba f. maxima G. Beck.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.10.2013 09:32

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orobanche epithymum major Čelak.; Orobanche alba f. maxima Beck; 1Orobanche epithymum var. major Čelak.; Orobanche epithymum var. superba Solms; Orobanche alba f. maxima G. Beck; Orobanche alba var. epithymoides f. major (Čelakovsky) Soó;

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{10320}

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje na šalvějích, zejména na druzích {7864}, {8085} a {10449}.  1Parazituje na šalvějích, zejména na druzích {7864}, {8085} a {10449}. Taxonomická poznámka: Tento taxon není některými odborníky uznáván, často se uvádí jen jako forma nebo varieta, nejčastěji pod jménem Orobanche alba f. maxima G. Beck.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.08.2012 08:58

Význam:

Old VersionNew Version
1V ČR méně hojná než nominátní poddruh, v červeném seznamu ČR je uveden pouze nominátní poddruh jako ohrožený (C3). 1V ČR méně hojná než nominátní poddruh, v novém vydání červeném seznamu ČR (2012) je uvedena jako silně ohrožená (C2r).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.07.2012 20:02

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Byliny statné, 20 - 60 cm vysoké, květenství dlouze válcovité, v horní části husté s velkým počtem květů. Ve většině ostatních znaků platí popis Orobanche alba, jen korunní trubky bývají často bez červených žilek. Od nominátního poddruhu se odlišuje také pozdější dobou květu.  1Byliny statné, 20 - 60 cm vysoké, květenství dlouze válcovité, v horní části husté s velkým počtem květů. Ve většině ostatních znaků platí popis druhu {10320}, jen korunní trubky bývají často bez výrazných červených žilek. Od nominátního poddruhu se odlišuje také pozdější dobou květu.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.07.2012 20:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1záraza biela 1záraza biela väčšia

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orobanche epithymum Major Čelak. 1Orobanche epithymum major Čelak.; Orobanche alba f. maxima Beck;

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Byliny statné, 20 - 60 cm vysoké, květenství dlouze válcovité, v horní části husté. Parazituje na Salvia pratensis, Salvia nemorosa, ojediněle i na Salvia verticillata. 1Byliny statné, 20 - 60 cm vysoké, květenství dlouze válcovité, v horní části husté s velkým počtem květů. Ve většině ostatních znaků platí popis Orobanche alba, jen korunní trubky bývají často bez červených žilek. Od nominátního poddruhu se odlišuje také pozdější dobou květu.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Suché travnaté stráně, terasy, úhory. 1Výslunné travnaté stráně, terasy, úhory, travnaté a křovinaté svahy, obvykle však neroste na extrémně suchých stanovištích. V Čechách rozšířená v Českém středohoří, na Moravě zejména v Bílých Karpatech, jinde jen velmi vzácně. Rozšíření na Slovensku je zatím málo známé.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR méně hojná než nominátní poddruh, v červeném seznamu ČR je uveden pouze nominátní poddruh jako ohrožený (C3).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Parazituje na šalvějích, zejména na druzích {7864}, {8085} a {10449}.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 01.07.2012 17:31

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Byliny statné, 20 - 60 cm vysoké, květenství dlouze válcovité, v horní části husté, Parazituje na Salvia pratensis, Salvia nemorosa, ojediněle i na Salvia verticillata 1Byliny statné, 20 - 60 cm vysoké, květenství dlouze válcovité, v horní části husté. Parazituje na Salvia pratensis, Salvia nemorosa, ojediněle i na Salvia verticillata.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Suché travnaté stráně, terasy, úhory 1Suché travnaté stráně, terasy, úhory.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 01.07.2012 16:32

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 01.07.2012 16:31

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 01.07.2012 16:05

záraza biela

Orobanche alba subsp. major (Čelak.) Zázvorka
záraza bílá šalvějová

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VII.

Klobúk/Plodnica:

Byliny statné, 20 - 60 cm vysoké, květenství dlouze válcovité, v horní části husté,
Parazituje na Salvia pratensis, Salvia nemorosa, ojediněle i na Salvia verticillata

Výskyt:

Suché travnaté stráně, terasy, úhory