Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Poa chaixii »

História popisu - Poa chaixii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 13.06.2012 19:54

lipnica Chaixova

Poa chaixii Vill
lipnice širolistá


Výskyt: V. - VII.

Výskyt:

Vlhké louky, prameniště, listnaté nebo smíšené lesy ve vyšších polohách.