Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius anomalus »

História popisu - Cortinarius anomalus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 19:11

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec vločkatohlúbikový 1pavučinovec opásaný

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 111

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1 1pavučinovec vločkatohlúbikový


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 21:05

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus anomalus Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 73 (1818) Cortinarius anomalus f. azureovelatus (P.D. Orton) Nespiak, Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1 (Warszawa-Krakow): 35 (1975) Cortinarius anomalus f. lepidopus (Cooke) Konrad & Maubl., Flora Polska, Grzyby (Mycota): 66 (1975) Cortinarius anomalus var. azureus (Fr.) Krieglst., Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 7: 64 (1991) Cortinarius anomalus var. lepidopus (Cooke) J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 5(Taxon. Consp.): ll (1940) Cortinarius azureovelatus P.D. Orton, in Bidaud, Henry, Moënne-Loccoz & Reumaux, Naturalist, Leeds(Suppl.): 147 (1958) Cortinarius azureus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 286 (1838) [1836-1838] Cortinarius caninus f. epsomiensis (P.D. Orton) Nespiak, Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1 (Warszawa-Krakow): 36 (1975) Cortinarius epsomiensis P.D. Orton, Naturalist, Leeds(Suppl.): 147 (1958) Cortinarius lepidopus Cooke, Grevillea 16(no. 78): 43 (1887) Dermocybe anomala (Fr.) Wünsche, Die Pilze: 125 (1877) Dermocybe azurea (Fr.) Ricken, Die Blätterpilze: 157 (1915) 1<b>Agaricus anomalus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 73 (1818)<br><b>Agaricus diabolicus</b> <b>Fr.</b><br><b>Cortinarius anomalus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, in Bidaud, Henry, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 286 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. anomalus</font></b><br><b>Cortinarius anomalus f. azureovelatus</b> <b>(P.D. Orton) Nespiak</b>, <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 35 (1975)<br><b>Cortinarius anomalus f. calcialpinus</b> <b>Bon</b>, <i>Bull. trimest. F&#233;d. Mycol. Dauphin&#233;-Savoie</i> <b>32</b>(no. 127): 21 (1992)<br><b>Cortinarius anomalus f. calcialpinus</b> <b>Bon</b>, <i>Bull. trimest. F&#233;d. Mycol. Dauphin&#233;-Savoie</i> <b>30</b>(no. 118): 13 (1990)<br><b>Cortinarius anomalus f. lepidopus</b> <b>(Cooke) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Flora Polska</i>, Grzyby (Mycota): 66 (1975)<br><b>Cortinarius anomalus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, in Bidaud, Henry, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 286 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>subsp. anomalus</font></b><br><b>Cortinarius anomalus subsp. campestris</b> <b>Soop</b>, in Lindstr&#246;m &amp; Soop, <i>Journal des JEC</i>, Journ&#233;es Europ&#233;enes du Cortinaire <b>2</b>(1): 59 (1999)<br><b>Cortinarius anomalus subsp. eunomalus</b> <b>Maire</b>, <i>M&#233;m. Soc. Sci. Nat. Maroc.</i> <b>45</b>: 109 (1937)<br><b>Cortinarius anomalus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, in Bidaud, Henry, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 286 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. anomalus</font></b><br><b>Cortinarius anomalus var. azureus</b> <b>(Fr.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 64 (1991)<br><b>Cortinarius anomalus var. calcialpinus</b> <b>(Bon) Consiglio, D. Antonini &amp; M. Antonini</b>, <i>Il Genere Cortinarius in Italia</i> <b>4</b>: D9 (2006)<br><b>Cortinarius anomalus var. cervisipes</b> <b>Soop</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 68): 50 (1987)<br><b>Cortinarius anomalus var. diabolicus</b> <b>(Fr.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 64 (1991)<br><b>Cortinarius anomalus var. lepidopus</b> <b>(Cooke) J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): ll (1940)<br><b>Cortinarius anomalus var. subcaligatus</b> <b>(Bidaud, Mo&#235;nne-Locc. &amp; Reumaux) Mahiques</b>, <i>Butllet&#237;</i>, Societat Micol&#242;gica Valenciana <b>14</b>: 252 (2009)<br><b>Cortinarius anomalus var. subrufescens</b> <b>Mo&#235;nne-Locc. &amp; Reumaux</b>, in Bidaud, Henry, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Atlas de Cortinares <b>4</b></i> (Annecy): 105 (1992)<br><b>Cortinarius azureovelatus</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Naturalist</i>, Leeds(Suppl.): 147 (1958)<br><b>Cortinarius azureovelatus</b> <b>P.D. Orton</b>, in Bidaud, Henry, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Naturalist</i>, Leeds: 147 (1958) <b><font color='#0000FF'>var. azureovelatus</font></b><br><b>Cortinarius azureovelatus var. subcaligatus</b> <b>Bidaud, Mo&#235;nne-Locc. &amp; Reumaux</b>, in Bidaud, Henry, Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Atlas de Cortinares <b>4</b></i> (Annecy): 105 (1992)<br><b>Cortinarius azureus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 286 (1838) [1836-1838]<br><b>Cortinarius azureus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 286 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. azureus</font></b><br><b>Cortinarius azureus var. subcaligatus</b> <b>(Bidaud, Mo&#235;nne-Locc. &amp; Reumaux) Consiglio, D. Antonini &amp; M. Antonini</b>, <i>Il Genere Cortinarius in Italia</i> <b>3</b>: C37 (2005)<br><b>Cortinarius caninus f. epsomiensis</b> <b>(P.D. Orton) Nespiak</b>, <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 36 (1975)<br><br><b>Cortinarius epsomiensis</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Naturalist</i>, Leeds(Suppl.): 147 (1958)<br><b>Cortinarius epsomiensis</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Naturalist</i>, Leeds: 147 (1958) <b><font color='#0000FF'>f. epsomiensis</font></b><br><b>Cortinarius epsomiensis f. salicis-herbaceae</b> <b>Bon</b>, <i>Bull. trimest. F&#233;d. Mycol. Dauphin&#233;-Savoie</i> <b>30</b>(no. 118): 17 (1990)<br><b>Cortinarius epsomiensis var. alpicola</b> <b>Bon</b>, <i>Bull. trimest. F&#233;d. Mycol. Dauphin&#233;-Savoie</i> <b>30</b>(no. 118): 17 (1990)<br><b>Cortinarius epsomiensis</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Naturalist</i>, Leeds: 147 (1958) <b><font color='#0000FF'>var. epsomiensis</font></b><br><b>Cortinarius lepidopus</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>16</b>(no. 78): 43 (1887)<br><br><b>Dermocybe anomala</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 125 (1877)<br><b>Dermocybe azurea</b> <b>(Fr.) Ricken</b>, <i>Die Bl&#228;tterpilze</i>: 157 (1915)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1209878


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 28.06.2013 11:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Fr. 1(Fr.) Fr.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 28.06.2013 11:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cortinarius azureus Fr. 1Agaricus anomalus Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 73 (1818) Cortinarius anomalus f. azureovelatus (P.D. Orton) Nespiak, Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1 (Warszawa-Krakow): 35 (1975) Cortinarius anomalus f. lepidopus (Cooke) Konrad & Maubl., Flora Polska, Grzyby (Mycota): 66 (1975) Cortinarius anomalus var. azureus (Fr.) Krieglst., Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 7: 64 (1991) Cortinarius anomalus var. lepidopus (Cooke) J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 5(Taxon. Consp.): ll (1940) Cortinarius azureovelatus P.D. Orton, in Bidaud, Henry, Moënne-Loccoz & Reumaux, Naturalist, Leeds(Suppl.): 147 (1958) Cortinarius azureus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 286 (1838) [1836-1838] Cortinarius caninus f. epsomiensis (P.D. Orton) Nespiak, Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1 (Warszawa-Krakow): 36 (1975) Cortinarius epsomiensis P.D. Orton, Naturalist, Leeds(Suppl.): 147 (1958) Cortinarius lepidopus Cooke, Grevillea 16(no. 78): 43 (1887) Dermocybe anomala (Fr.) Wünsche, Die Pilze: 125 (1877) Dermocybe azurea (Fr.) Ricken, Die Blätterpilze: 157 (1915)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1V sekcii Anomali je niekoľko druhov podobných.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 18.03.2008 20:16

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Fr.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 18.03.2008 20:16

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cortinarius azureus Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.01.2002 00:00

Pavučinovec vločkatohlúbikový

Cortinarius anomalus
Pavučinec odchylný