Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peltigera didactyla »

História popisu - Peltigera didactyla

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 18:12

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 29.04.2017 20:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1štítnatec 1štítnatec drobný

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lichen didactylus</b> <b>With.</b>, <i>Bot. Arr. Brit. Pl.</i> <b>2</b>: 718 (1776)<br><b>Lichen spurius</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 159 (1798)<br><b>Peltidea canina var. spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b><br><b>Peltidea erumpens</b> <b>Taylor</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>6</b>: 184 (1847)<br><b>Peltidea spuria</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 283 (1803)<br><b>Peltigera canina subsp. erumpens</b> <b>(Taylor) Vain.</b><br><b>Peltigera canina var. erumpens</b> <b>(Taylor) Hue</b>, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 4 S&#233;r. <b>2</b>: 96 (1900)<br><b>Peltigera canina var. spuria</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>6</b>: 265 (1833)<br><b>Peltigera erumpens</b> <b>(Taylor) Lange</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>7</b>(no. 1): 182 (1890)<br><b>Peltigera erumpens f. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Szatala</b>, <i>Folia Cryptog.</i> <b>2</b>(no. 5): 276 (1942)<br><b>Peltigera erumpens var. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Oxner</b>, <i>Flora Lisha&#301;nikiv Ukra&#239;ni</i> (Kiev) <b>1</b>: 443 (1956)<br><b>Peltigera hazslinszkyi</b> <b>Gyeln.</b>, <i>Strauch- und Laubflechten Mitteleur.</i>: 44 (1928)<br><b>Peltigera rufescens f. spuria</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b><br><b>Peltigera rufescens var. spuria</b> <b>(Ach.) Gyeln.</b><br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805)<br><b>Peltigera spuria f. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) H. Magn.</b>, <i>F&#246;rteckning &#246;ver Skandinaviens V&#228;xter</i> <b>4</b>(Lavar): 27 (1936)<br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>f. spuria</font></b><br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>subf. spuria</font></b><br><b>Peltigera spuria var. erumpens</b> <b>(Taylor) Harm.</b>, <i>Bull. S&#233;anc. Soc. Sci. Nancy</i>, S&#233;r. 2 <b>31</b>: 248 (1897) [1896]<br><b>Peltigera spuria var. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Trass</b>, <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London) <b>211</b>(Pap. Bot. 8): 103 (1968)<br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. spuria</font></b> 1<b>Lichen didactylus</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> (London) <b>2</b>: 718 (1776)<br><b>Lichen spurius</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 159 (1799) [1798]<br><b>Peltidea canina var. spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b><br><b>Peltidea erumpens</b> <b>Taylor</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>6</b>: 184 (1847)<br><b>Peltidea polydactyla var. spuria</b> <b>(Ach.) Schlecht.</b>, <i>Fl. berol. prodr.</i> <b>2</b>: 84 (1824)<br><b>Peltidea spuria</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 283 (1803)<br><b>Peltigera canina f. spuria</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>6</b>: 265 (1833)<br><b>Peltigera canina subsp. erumpens</b> <b>(Taylor) Vain.</b><br><b>Peltigera canina var. erumpens</b> <b>(Taylor) Hue</b>, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 4 s&#233;r. <b>2</b>: 96 (1900)<br><b>Peltigera canina var. spuria</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>6</b>: 265 (1833)<br><b>Peltigera didactyla</b> <b>(With.) J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>16</b>(3): 217 (1984) <b><font color='#0000FF'>var. didactyla</font></b><br><b>Peltigera erumpens</b> <b>(Taylor) Lange</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>7</b>(no. 1): 182 (1890)<br><b>Peltigera erumpens</b> <b>(Taylor) Lange</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>7</b>(no. 1): 182 (1890) <b><font color='#0000FF'>f. erumpens</font></b><br><b>Peltigera erumpens f. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Szatala</b>, <i>Folia Cryptog.</i> <b>2</b>(no. 5): 276 (1942)<br><b>Peltigera erumpens</b> <b>(Taylor) Lange</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>7</b>(no. 1): 182 (1890) <b><font color='#0000FF'>var. erumpens</font></b><br><b>Peltigera erumpens var. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Oxner</b>, <i>Flora Lisha&#301;nikiv Ukra&#239;ni</i> (Kiev) <b>1</b>: 443 (1956)<br><b>Peltigera hazslinszkyi</b> <b>Gyeln.</b>, <i>Strauch- und Laubflechten Mitteleur.</i>: 44 (1928)<br><b>Peltigera polydactylon var. spuria</b> <b>(Ach.) W. Mann</b>, <i>Lich. Bohem. Observ. Dispos.</i>: 71 (1825)<br><b>Peltigera rufescens f. spuria</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>28</b>: 124 (1850)<br><b>Peltigera rufescens var. spuria</b> <b>(Ach.) Gyeln.</b><br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805)<br><b>Peltigera spuria f. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) H. Magn.</b>, <i>F&#246;rteckning &#246;ver Skandinaviens V&#228;xter</i> <b>4</b>(Lavar): 27 (1936)<br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>f. spuria</font></b><br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>subf. spuria</font></b><br><b>Peltigera spuria var. erumpens</b> <b>(Taylor) Harm.</b>, <i>Bull. S&#233;anc. Soc. Sci. Nancy</i>, S&#233;r. 2 <b>31</b>: 248 (1897) [1896]<br><b>Peltigera spuria var. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Trass</b>, <i>Trans. Tartu St. Univ.</i> <b>211</b>(Pap. Bot. 8): 103 (1968)<br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. spuria</font></b>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thallus: lupeňovitý, ružice 3-5 cm, často malé iba niekoľko lalokov v tvare ucha, laloky oválne až vajcovité, šedo zelené, za sucha sivé, okraj na mladých a za sucha bledší, soralia na mladých lalokoch, neskôr ich stráca, zospodu svetlo červeno hnedé, hnedo žilkované, rhiziny zriedkavé alebo chýbajú, zväčša jednoduché Apothecia: časté, do 5 mm, oválne na koncoch vztýčených lalokov, tvoria sa po strate soralii, sedlovité, červenohnedé s pílkovitým okrajom Reakcie: negatívne Substrát: na holej nevápnitej zemi, haldy, lomy, cesty, hlavne na miestach s nedávno narušenou pôdou Podobná Peltigera rufescens a Peltigera membranacea Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Peltigera_didactyla.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=849&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P/Peltigera_didactyla.htm


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1štítnatec drobný 1štítnatec

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lichen didactylus</b> <b>With.</b><br><b>Lichen spurius</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 159 (1798)<br><b>Peltidea canina var. spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b><br><b>Peltidea erumpens</b> <b>Taylor</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>6</b>: 184 (1847)<br><b>Peltidea spuria</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 283 (1803)<br><b>Peltigera canina subsp. erumpens</b> <b>(Taylor) Vain.</b><br><b>Peltigera canina var. erumpens</b> <b>(Taylor) Hue</b><br><b>Peltigera canina var. spuria</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>6</b>: 265 (1833)<br><b>Peltigera erumpens</b> <b>(Taylor) Lange</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>7</b>(no. 1): 182 (1890)<br><b>Peltigera erumpens f. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Szatala</b>, <i>Folia Cryptog.</i> <b>2</b>(no. 5): 276 (1942)<br><b>Peltigera erumpens var. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Oxner</b>, <i>Flora Lisha&#301;nikiv Ukra&#239;ni</i> (Kiev) <b>1</b>: 443 (1956)<br><b>Peltigera hazslinszkyi</b> <b>Gyeln.</b>, <i>Strauch- und Laubflechten Mitteleur.</i>: 44 (1928)<br><b>Peltigera rufescens f. spuria</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b><br><b>Peltigera rufescens var. spuria</b> <b>(Ach.) Gyeln.</b><br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805)<br><b>Peltigera spuria f. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) H. Magn.</b>, <i>F&#246;rteckning &#246;ver Skandinaviens V&#228;xter</i> <b>4</b>(Lavar): 27 (1936)<br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>f. spuria</font></b><br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>subf. spuria</font></b><br><b>Peltigera spuria var. erumpens</b> <b>(Taylor) Harm.</b><br><b>Peltigera spuria var. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Trass</b>, <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London) <b>211</b>(Pap. Bot. 8): 103 (1968)<br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. spuria</font></b> 1<b>Lichen didactylus</b> <b>With.</b>, <i>Bot. Arr. Brit. Pl.</i> <b>2</b>: 718 (1776)<br><b>Lichen spurius</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 159 (1798)<br><b>Peltidea canina var. spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b><br><b>Peltidea erumpens</b> <b>Taylor</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>6</b>: 184 (1847)<br><b>Peltidea spuria</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 283 (1803)<br><b>Peltigera canina subsp. erumpens</b> <b>(Taylor) Vain.</b><br><b>Peltigera canina var. erumpens</b> <b>(Taylor) Hue</b>, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 4 S&#233;r. <b>2</b>: 96 (1900)<br><b>Peltigera canina var. spuria</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>6</b>: 265 (1833)<br><b>Peltigera erumpens</b> <b>(Taylor) Lange</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>7</b>(no. 1): 182 (1890)<br><b>Peltigera erumpens f. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Szatala</b>, <i>Folia Cryptog.</i> <b>2</b>(no. 5): 276 (1942)<br><b>Peltigera erumpens var. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Oxner</b>, <i>Flora Lisha&#301;nikiv Ukra&#239;ni</i> (Kiev) <b>1</b>: 443 (1956)<br><b>Peltigera hazslinszkyi</b> <b>Gyeln.</b>, <i>Strauch- und Laubflechten Mitteleur.</i>: 44 (1928)<br><b>Peltigera rufescens f. spuria</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b><br><b>Peltigera rufescens var. spuria</b> <b>(Ach.) Gyeln.</b><br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805)<br><b>Peltigera spuria f. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) H. Magn.</b>, <i>F&#246;rteckning &#246;ver Skandinaviens V&#228;xter</i> <b>4</b>(Lavar): 27 (1936)<br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>f. spuria</font></b><br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>subf. spuria</font></b><br><b>Peltigera spuria var. erumpens</b> <b>(Taylor) Harm.</b>, <i>Bull. S&#233;anc. Soc. Sci. Nancy</i>, S&#233;r. 2 <b>31</b>: 248 (1897) [1896]<br><b>Peltigera spuria var. hazslinszkyi</b> <b>(Gyeln.) Trass</b>, <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London) <b>211</b>(Pap. Bot. 8): 103 (1968)<br><b>Peltigera spuria</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 406 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. spuria</font></b>


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 15.05.2012 21:10

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1štítnatec drobný

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1lišajník


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 15.05.2012 21:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1hávnatka dvouprstá


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 15.05.2012 21:08

Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon