Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peziza perdicina »

História popisu - Peziza perdicina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 15.04.2012 11:56

čiaška jarabičia

Peziza perdicina (Velen.) Svrček


Výskyt: VI. - IX.

Klobúk/Plodnica:

plodnice do 1,5 cm široké s výrazným hlúbikom až 1 cm dlhým

Výskyt:

na truse alebo pôde znečistenej trusom