Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peziza proteana f. proteana »

História popisu - Peziza proteana f. proteana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 07.12.2020 01:17

Poznámka:

Old VersionNew Version
1veľmi vzácny druh v Európe 1veľmi vzácny druh v Európe. V roce 2020 byla synonymizovaná s Peziza petersii a toto jméno má prioritu (doi:10.1007/s11557-020-01575-7).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 21.02.2012 07:43

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 14.02.2012 17:41

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Peziza proteana forma proteana 1Peziza proteana f. proteana


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 14.02.2012 17:38

Čiaška

Peziza proteana forma proteana (Boud.) Seaver


Výskyt: VI. - XI.

Výtrusný prach:

výtrusy elipdovité, ornamentované plochými pretiahnutými bradavičkami, na póloch výraznými

Výskyt:

spáleniská

Poznámka / Zaujímavosti:

veľmi vzácny druh v Európe