Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bolbitius pluteoides »

História popisu - Bolbitius pluteoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 12.10.2015 23:21

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má 5-20 mm najprv je polguľovite klenutý,neskôr plocho klenutý,sivo biely,niekedy s hnedým či ružovým nádychom,na strede niekedy tmavo šedý až čierny. Za vlhka lesklý a slizký inak matný a jemne lepkavý. [542602] 1Klobúk má 5-20 mm najprv je polguľovite klenutý,neskôr plocho klenutý,sivo biely,niekedy s hnedým či ružovým nádychom,na strede niekedy tmavo šedý až čierny. Za vlhka lesklý a slizký inak matný a jemne lepkavý. [542603]


Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 12.10.2015 23:20

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má 5-20 mm najprv je polguľovite klenutý neskor plocho klenutý,sivo biely,niekedy z hnedým ci ružovým nádychom,na strede niekedy tmavo šedý až čierny. Za vlhka lesklý a slizký inak matný a jemne lepkavý. [] 1Klobúk má 5-20 mm najprv je polguľovite klenutý,neskôr plocho klenutý,sivo biely,niekedy s hnedým či ružovým nádychom,na strede niekedy tmavo šedý až čierny. Za vlhka lesklý a slizký inak matný a jemne lepkavý. [542602]

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú husté, volné,za mlada krémové neskor takmer ružové v starobe až tmavo hnedé. [] 1Lupene sú husté, voľné,za mlada krémové neskôr takmer ružové,v starobe až tmavo hnedé. [542602]

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1Výtrusy ma najmenšie z rodu 7-9,8x 4,5-5,5 µm elipsovité hnedej farby. Cheilocystidy 20-38 x 5,5-15 µm flaškovité,valcovité. 1Výtrusy ma najmenšie z rodu 7-9,8x 4,5-5,5 µm elipsovité hnedej farby. Cheilocystidy 20-38 x 5,5-15 µm flaškovité,valcovité. [542601]

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Podobný hnojovec sieťkovaný Bolbitius reticulatus má väčšie plodnice a sietku na povrchu klobúk. Mikroskopicky sa odlišuje väčšími výtrusy 7-12x 4,5-5,5 µm a taktiež cheilocystidami  1Podobný hnojovec sieťkovaný Bolbitius reticulatus má väčšie plodnice a sieťku na povrchu klobúk. Mikroskopicky sa odlišuje väčšími výtrusy 7-12x 4,5-5,5 µm a taktiež cheilocystidami


Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 12.10.2015 23:16

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk má 5-20 mm najprv je polguľovite klenutý neskor plocho klenutý,sivo biely,niekedy z hnedým ci ružovým nádychom,na strede niekedy tmavo šedý až čierny. Za vlhka lesklý a slizký inak matný a jemne lepkavý. []

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú husté, volné,za mlada krémové neskor takmer ružové v starobe až tmavo hnedé. []

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Hlúbik je 15-40 mm dlhý a 1-2,5 mm hrubý,dole pozvoľna rozšírený,vločkato zrnitý,biely,plný.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Dužina je biela nemá žiadnu chuť. Vôňa skoro žiadna trocha zemitá.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusný prach je krémovo hnedý.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy ma najmenšie z rodu 7-9,8x 4,5-5,5 µm elipsovité hnedej farby. Cheilocystidy 20-38 x 5,5-15 µm flaškovité,valcovité.

Makrochemické reakcie:

Old VersionNew Version
1 1Na klobúku KOH - žltohnedá

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Podobný hnojovec sieťkovaný Bolbitius reticulatus má väčšie plodnice a sietku na povrchu klobúk. Mikroskopicky sa odlišuje väčšími výtrusy 7-12x 4,5-5,5 µm a taktiež cheilocystidami

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie zriedkavo na starom práchnivom dreva listnatých stromov od leta do jesene.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Pre svoju veľkosť nemá žiadny prakticky vyznám.


Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 12.10.2015 20:02

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Bolbitius reticulatus var. pluteoides 1Bolbitius pluteoides

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(M.M. Moser) Arnolds 1M.M. Moser

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bolbitius reticulatus var. pluteoides</b> <b>(M.M. Moser) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>18</b>(2): 210 (2003)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1489101 1309614


Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 12.10.2015 19:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(M.M. Moser) Arnolds 2003 1(M.M. Moser) Arnolds

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1489101


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum: 30.12.2011 15:49

hnojovec

Bolbitius reticulatus var. pluteoides (M.M. Moser) Arnolds 2003
slzečník štítovkovitý

Nejedlá huba
Výskyt: IV. - VII.