Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Boudiera areolata forma alba »

História popisu - Boudiera areolata forma alba

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 13.12.2011 12:28

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1nom. prov. 1


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 13.12.2011 12:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boudiera areolata f. alba 1Boudiera areolata forma alba


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 13.12.2011 12:19

budiera sieťovitá biela

Boudiera areolata f. alba nom. prov.


Výskyt: IX. - X.

Klobúk/Plodnica:

Plodničky do 3 mm veľké, bochníkovité, čisto biele.

Výtrusný prach:

výtrusy guľovité, ornamentované sieťkou, niekedy lišty tvoria súvislý kruh okolo výtrusu.

Výskyt:

na piesčitej pôde v listnatých lesoch okolo potokov.