Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Scutellinia peloponnesiaca »

História popisu - Scutellinia peloponnesiaca

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 11.12.2011 23:15

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 30.11.2011 09:51

Štítovnička balkánska

Scutellinia peloponnesiaca J. Moravec


Klobúk/Plodnica:

veľkosť 3-5 mm, na okraji krátke svetlé chĺpky

Výtrusný prach:

výtrusy široko elipsovité, ornamentované pomerne veĺkými bradavičkami a krátkymi lištami

Výskyt:

na zemi v tráve

Význam:

saprofyt

Poznámka / Zaujímavosti:

2. nález na svete