Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Crepis praemorsa »

História popisu - Crepis praemorsa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.06.2013 10:49

Význam:

Old VersionNew Version
1 Na Slovensku ohrozený zraniteľný druh (VU), v ČR silně ohrožená. 1Na Slovensku ohrozený zraniteľný druh (VU), v ČR silně ohrožená (C2b).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 06.11.2011 12:28

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hieracium praemorsum L. 1Hieracium praemorsum L.; Intybus praemorsus (L.) Fries; Intybellia praemorsa (L.) Monnier; Soyeria praemorsa (L.) Mutel;


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 06.11.2011 10:13

škarda odhryznutá

Crepis praemorsa (L.) Tausch
škarda ukousnutá

Vzácna huba
Výskyt: V. - VII.

Výskyt:

Travnaté stráně, lesní lemy a světliny, zejména v teplejších oblastech na bazickém podkladu.

Význam:

Na Slovensku ohrozený zraniteľný druh (VU), v ČR silně ohrožená.