Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pappia fissilis »

História popisu - Pappia fissilis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 23.02.2021 22:02

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Aurantiporus fissilis 1Pappia fissilis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden 1(Berk. & M.A. Curtis) Zmitr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Aurantiporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) H. Jahn</b>, <i>Westf&#228;lische Pilzbriefe</i> <b>9</b>: 134 (1973)<br><b>Leptoporus albosordescens</b> <b>(Romell) Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>(1): 8 (1932)<br><b>Leptoporus albosordescens subsp. alborubescens</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 136 (1925)<br><b>Leptoporus albosordescens</b> <b>(Romell) Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>(1): 8 (1932) <b><font color='#0000FF'>subsp. albosordescens</font></b><br><b>Leptoporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 227 (1938)<br><b>Phaeolus albosordescens</b> <b>(Romell) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 135 (1925)<br><b>Phaeolus albosordescens</b> <b>(Romell) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 135 (1925) <b><font color='#0000FF'>subsp. albosordescens</font></b><br><b>Polyporus albosordescens</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>6</b>: 637 (1912)<br><b>Polyporus cavernosus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 640 (1922)<br><b>Polyporus fissilis</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> <b>1</b>: 234 (1849)<br><b>Polyporus fuscomutans</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>7</b>(Letter 67): 1158 (1922)<br><b>Polyporus pomaceus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 645 (1922)<br><b>Spongipellis fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 39 (1907)<br><b>Tyromyces fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Donk</b>, <i>Meddn Bot. Mus. Herb. Rijhs Universit. Utrecht.</i> <b>9</b>: 153 (1933) 1<b>Aurantiporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) H. Jahn</b>, <i>Westf&#228;lische Pilzbriefe</i> <b>9</b>: 134 (1973)<br><b>Aurantiporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden</b>, <i>Polyp. N. Eur.</i> (Oslo) <b>2</b>: 222 (1978)<br><b>Leptoporus albosordescens</b> <b>(Romell) Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>(1): 8 (1932)<br><b>Leptoporus albosordescens subsp. alborubescens</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 136 (1925)<br><b>Leptoporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, III, Polyporaceae (Praha) <b>1</b>: 227 (1938)<br><b>Phaeolus albosordescens</b> <b>(Romell) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 135 (1925)<br><b>Polyporus albosordescens</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>6</b>: 637 (1912)<br><b>Polyporus cavernosus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 640 (1922)<br><b>Polyporus fissilis</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> <b>1</b>: 234 (1849)<br><b>Polyporus fuscomutans</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>7</b>(Letter 67): 1158 (1922)<br><b>Polyporus pomaceus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 645 (1922)<br><b>Spongipellis fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 39 (1907)<br><b>Tyromyces fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Donk</b>, <i>Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht</i> <b>9</b>: 153 (1933)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1473356 1827393


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 18.11.2014 13:39

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Aurantiporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) H. Jahn</b>, <i>Westf&#228;lische Pilzbriefe</i> <b>9</b>: 134 (1973)<br><b>Leptoporus albosordescens</b> <b>(Romell) Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>: 8 (1932)<br><b>Leptoporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 227 (1938)<br><b>Phaeolus albosordescens</b> <b>(Romell) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 135 (1925)<br><b>Polyporus albosordescens</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>6</b>: 637 (1912)<br><b>Polyporus cavernosus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 640 (1922)<br><b>Polyporus fissilis</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> <b>1</b>: 234 (1849)<br><b>Polyporus fuscomutans</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>7</b>: 1158 (1922)<br><b>Polyporus pomaceus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 645 (1922)<br><b>Spongipellis fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 39 (1907)<br><b>Tyromyces fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Donk</b>, <i>Meddn Bot. Mus. Herb. Rijhs Universit. Utrecht.</i> <b>9</b>: 153 (1933) 1<b>Aurantiporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) H. Jahn</b>, <i>Westf&#228;lische Pilzbriefe</i> <b>9</b>: 134 (1973)<br><b>Leptoporus albosordescens</b> <b>(Romell) Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>(1): 8 (1932)<br><b>Leptoporus albosordescens subsp. alborubescens</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 136 (1925)<br><b>Leptoporus albosordescens</b> <b>(Romell) Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>(1): 8 (1932) <b><font color='#0000FF'>subsp. albosordescens</font></b><br><b>Leptoporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 227 (1938)<br><b>Phaeolus albosordescens</b> <b>(Romell) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 135 (1925)<br><b>Phaeolus albosordescens</b> <b>(Romell) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 135 (1925) <b><font color='#0000FF'>subsp. albosordescens</font></b><br><b>Polyporus albosordescens</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>6</b>: 637 (1912)<br><b>Polyporus cavernosus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 640 (1922)<br><b>Polyporus fissilis</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> <b>1</b>: 234 (1849)<br><b>Polyporus fuscomutans</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>7</b>(Letter 67): 1158 (1922)<br><b>Polyporus pomaceus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 645 (1922)<br><b>Spongipellis fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 39 (1907)<br><b>Tyromyces fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Donk</b>, <i>Meddn Bot. Mus. Herb. Rijhs Universit. Utrecht.</i> <b>9</b>: 153 (1933)


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 21:50

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden (1978) 1(Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Tyromyces fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Donk 1933 1<b>Aurantiporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) H. Jahn</b>, <i>Westf&#228;lische Pilzbriefe</i> <b>9</b>: 134 (1973)<br><b>Leptoporus albosordescens</b> <b>(Romell) Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>: 8 (1932)<br><b>Leptoporus fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 227 (1938)<br><b>Phaeolus albosordescens</b> <b>(Romell) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 135 (1925)<br><b>Polyporus albosordescens</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>6</b>: 637 (1912)<br><b>Polyporus cavernosus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 640 (1922)<br><b>Polyporus fissilis</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> <b>1</b>: 234 (1849)<br><b>Polyporus fuscomutans</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>7</b>: 1158 (1922)<br><b>Polyporus pomaceus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 645 (1922)<br><b>Spongipellis fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 39 (1907)<br><b>Tyromyces fissilis</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Donk</b>, <i>Meddn Bot. Mus. Herb. Rijhs Universit. Utrecht.</i> <b>9</b>: 153 (1933)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1473356


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 07.10.2011 18:21

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1(Tvarohovec jabloňový) 1Tvarohovec jabloňový


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 07.10.2011 15:55

(Tvarohovec jabloňový)

Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden (1978)
Bělochoroš jabloňový

Vzácna huba
Výskyt: VI. - XI.

Plodná časť:

Póry majú často ružový nádych, zvlášť, keď je plodnica staršia.

Výskyt:

Rastie hlavne na jabloniach (alebo iných ovocných stromoch), ale aj na iných listnáčoch ako sú topole, duby, buky.

Význam:

Nejedlý. Spôsobuje bielu hnilobu dreva.