Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Jasione orbiculata »

História popisu - Jasione orbiculata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Milka Zuziova
Dátum: 26.08.2011 06:49

pavinec

Jasione orbiculata Velen.
pávinec

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VII.

Klobúk/Plodnica:

Mediteránny druh.