Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hortiboletus engelii »

História popisu - Hortiboletus engelii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 08.07.2020 21:15

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1suchohríb 1suchohríb Engelov


Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 20.12.2018 21:14

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Hlaváček) Šutara 1(Hlaváček) Biketova & Wasser

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Boletus engelii Hlaváček, C.C.H. 78: 67 (2001) Xerocomus engelii (Hlaváček) Gelardi, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 24-25(nos 75-76): 18 (2009) [2008] 1Boletus declivitatum (C. Martín) Watling, Edinb. J. Bot. 61(1): 43 (2004) Boletus engelii Hlaváček, C.C.H. 78: 67 (2001) Boletus subtomentosus subsp. declivitatum C. Martín, Beitr. Kryptfl. Schweiz 2(no. 1): 18 (1904) Xerocomellus engelii (Hlaváček) Šutara, Czech Mycol. 60(1): 49 (2008) Xerocomus declivitatum (C. Martín) Klofac, Öst. Z. Pilzk. 16: 258 (2007) Xerocomus engelii (Hlaváček) Gelardi, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 24-25(nos 75-76): 18 (2009) [2008]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 20.12.2018 21:14

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Xerocomellus engelii 1Hortiboletus engelii


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 21.12.2011 17:42

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Boletus engelii Hlaváček, C.C.H. 78: 67 (2001) Xerocomus engelii (Hlaváček) Gelardi, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 24-25(nos 75-76): 18 (2009) [2008]


Zmeny urobil:
Dátum: 26.08.2011 22:34

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1hríb 1suchohríb


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum: 25.08.2011 12:14

hríb

Xerocomellus engelii (Hlaváček) Šutara
hřib Engelův

Jedlá huba
Výskyt: VI. - IX.